Canolfan newydd ar gyfer Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref bron yn barod

Image of new household waste recycling centre in Newtown

22 Mawrth 2019

Image of new household waste recycling centre in NewtownMae'r gwaith o ddatblygu canolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref yng ngogledd Powys bron â dod i ben, yn ôl y Cyngor Sir.

Mae'r contractwyr Alun Griffiths Ltd wedi bod yn gweithio ar y ganolfan newydd ar Stad Ddiwydiannol Dyffryn yn y Drenewydd ar ran Cyngor Sir Powys.

Mae'r cyngor yn disgwyl y bydd y ganolfan yn cael ei rhedeg o'i safle newydd ganol mis Ebrill.

Mae'r safle, sy'n perthyn i'r cyngor, yn ychwanegu at y safleoedd eraill ym mherchnogaeth y Cyngor, yn Aberhonddu, Llandrindod a Chwm-twrch Isaf, Ystradgynlais.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rwyf wrth fy modd fod ein canolfan newydd ar gyfer ailgylchu o'r cartref yn y Drenewydd bron yn barod.

"Bydd y ganolfan newydd yn welliant sylweddol ar y safle presennol yn y dref gan ei fod wedi'i adeiladu i'r diben ac wedi'i ddylunio i wella'r llif traffig a'i gwneud yn haws i breswylwyr ailgylchu eu gwastraff.

"Mae ein buddsoddiad yn y ganolfan newydd yn rhan o'n cynlluniau tymor hir i sicrhau cyfleusterau strategol ar gyfer ailgylchu a gwastraff ar draws y sir. Mae bod â chanolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref yn ein meddiant ni yn helpu i sicrhau'r gwasanaeth gwerthfawr yma. 

"Mae canolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref yn gyfraniad pwysig at gyflawni targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o ailgylchu o leiaf 70 y cant o'n gwastraff erbyn 2025."

Er bydd y ganolfan yn cael ei rhedeg o safle newydd, ni fydd newid i'r oriau agor. Dyma'r oriau agor presennol:

  • Dydd Llun - 9am-5pm
  • Dydd Mawrth - 9am-5pm
  • Dydd Mercher - 9am-5pm
  • Dydd Iau - Ar gau
  • Dydd Gwener - Ar gau
  • Dydd Sadwrn - 10am-4pm
  • Dydd Sul - 10am-4pm

Bydd yn rhaid i ddeiliaid tŷ sydd am ddefnyddio cerbydau masnachol i gludo'u gwastraff o'r cartref i'r ganolfan wneud cais o hyd i gael trwydded gan y cyngor i ddefnyddio cerbyd masnachol ac ôl-gerbyd (CV) a gallant wneud hynny trwy fynd i www.powys.gov.uk/recycle

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu