HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Cyhoeddi hysbysiad ysgol bob oed Llanfyllin

classroom

22 Mawrth 2019

classroomMae cynlluniau i uno dwy ysgol yn Llanfyllin i greu ysgol bob oed wedi cymryd cam ymlaen wrth i hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi.

Yn gynharach y mis yma, cymeradwyodd cabinet Cyngor Sir Powys y cynlluniau i uno ysgolion cynradd ac uwchradd y dref i greu ail ysgol bob oed y sir. Y cynnig ar hyn o bryd yw bod yr ysgol newydd yn agor fis Medi 2020.

Mae'r penderfyniad yn dilyn cais gan gyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin i symud ymlaen gyda'u cynlluniau i agor ysgol bob oed yn Llanfyllin.

Byddai'r ysgol ddwyieithog yn darparu ar gyfer disgyblion o 4-18 oed ar y safleoedd presennol. Ar hyn o bryd mae 147 o ddisgyblion yn yr ysgol gynradd a 707 yn yr ysgol uwchradd.

Mae'r hysbysiad statudol i'w weld ar wefan y cyngor yn https://cy.powys.gov.uk/article/5275/Ysgol-GG-Llanfyllin-ac-Ysgol-Uwchradd-Llanfyllin

Bydd y Cyfnod Gwrthwynebu'n dod i ben ddydd Mercher 17 Ebrill 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu