SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwella perfformiad

Image of County Hall

26 Mawrth 2019

Image of County HallMae cabinet y cyngor wedi cael clywed bod perfformiad yn rhai o brif feysydd y cyngor sir wedi gwella, er bod gwaith i'w wneud.

Mae'r cyngor yn mesur 20 o'r prif fesurau perfformiad sydd yn benodol i'r hyn sydd bwysicaf i Bowys ac yn cael eu harwain gan Weledigaeth 2025.

Yn cwrdd yn Llandrindod heddiw, dydd Mawrth (26 Mawrth), edrychodd y cabinet ar y ffigurau diweddaraf ar feysydd megis gofal cymdeithasol, cynllunio, gwastraff ac ailgylchu, gwariant, absenoldeb salwch a phresenoldeb mewn ysgolion.

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Mae'r cyngor wedi datblygu ugain o ddangosyddion sy'n  benodol i Bowys a fydd yn cadw llygad ar sut mae'r cyngor yn perfformio yn erbyn ei brif flaenoriaethau.  Mae cael system fonitro gadarn yn hanfodol wrth ymdrechu i wella perfformiad, gan roi adborth cyson ar le mae pethau'n mynd yn dda a lle mae angen mwy o waith.

"Mae'n braf gweld gwelliant cyson mewn gwasanaethau megis cynllunio, gwastraff ac ailgylchu - gwasanaethau sydd fel arfer yn denu tipyn o sylw.  Rydym wedi addo gwario mwy o bunt Powys o fewn y sir, ac er bod y ganran sy'n cael ei wario yn y sir wedi syrthio ychydig, mae'r ffigurau'n dangos cynnydd o £10m mewn gwerth.

"Ni allwn fod yn rhy hunanfodlon, a rhaid cydnabod bod angen gwneud yn llawer gwell mewn rhai meysydd allweddol megis gwasanaethau plant.  Mae angen cadw'r gwelliant hwn a pharhau i wella er budd ein trigolion.

"Yn gyffredinol mae ein perfformiad ni'n gwella, ond yr her yw parhau i wneud hynny yn wyneb pwysau ariannol sylweddol. Mae'r cabinet hwn yn benderfynol o gyflawni addewidion Gweledigaeth 2025," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu