Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Help gyda Blaen-daliadau

Mae ar landlordiaid angen blaendal i ddiogelu eu heiddo yn ystod eich tenantiaeth. Dim ond am unrhyw lanhau, difrod neu fater sy'n mynd y tu hwnt i draul arferol y byddant yn gallu codi tâl. Caiff hyn ei asesu ar ddiwedd eich tenantiaeth, gyda chymorth rhestr eiddo fanwl. Gellir dal y blaendal hefyd yn erbyn peidio â thalu rhent.Image of a piggy bank

Mae mwyafrif ein tenantiaid yn gwneud cais am Fond Ernes Rhent papur, felly ni fydd unrhyw arian gwirioneddol yn newid dwylo wrth sefydlu'r denantiaeth. Mae'r Bond Ernes Rhent yn cael ei ddyroddi gan Gyngor Sir Powys, neu ein partneriaid Pobl, a bydd yn cynnwys ôl-ddyledion a difrod hyd at swm y Bond. Gallai'r landlord hawlio ar ddiwedd y denantiaeth os oes ôl-ddyledion rhent neu ddifrod i eiddo. Os bydd yn rhaid i'r Cyngor anrhydeddu'r bond hwn, codir unrhyw gostau cysylltiedig yn ôl ar y tenant.

Fel arall, os yw'r tenant yn talu blaendal arian parod, mae Gosod Tai'r Barcud Coch yn cadw at ddeddfwriaeth Diogelu Blaendaliadau i gadw'ch arian yn ddiogel.  Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth i bob tenant, cyhyd ag y mae ei hangen arnynt, i sicrhau bod eu tenantiaeth yn rhedeg yn esmwyth.

 

Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu