SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sefydliad Celf Crughywel i sôn am brosiect sy'n cael ei ariannu gan y cyngor mewn cynhadledd DU

Image of Justine Wheatley and Rachel Dunlop

27 Mawrth 2019

Image of Justine Wheatley and Rachel Dunlop Mae sefydliad celf yng Nghrughywel wedi'i ganmol gan Gyngor Sir Powys am ei brosiect Illumine wedi i'r sefydliad gael ei wahodd i siarad mewn cynhadledd celf ar gyfer y DU gyfan yn Newcastle.

Sefydliad celf o'r Mynydd Du yw Peak ac mae'n gweithio'n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau, gan ymateb i'r amgylchedd gwledig.

Gwahoddwyd y Prif Weithredwr Justine Wheatley a'r Rheolwr Cyfranogi Rachel Dunlop i draddodi cyflwyniad am brosiect Illumine sy'n cael ei ariannu gan Gyngor Sir Powys yng nghynhadledd yr Arts Marketing Association fis Gorffennaf.

Ym mhrosiect Illumine mae pobl ifanc rhwng 16 a 25 yn ne'r sir yn gweithio ochr yn ochr ag artistiaid digidol arweiniol a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant creadigol sy'n gweithio ym maes gwneud ffilmiau, ffotograffiaeth ac sain. Bydd y gwaith a gynhyrchir gan wneuthurwyr delweddau ifanc yn cael ei gyflwyno yng nghanolfan newydd 'y Gaer' yn Aberhonddu, ac mae wedi'i ddylunio i ysgogi diddordeb pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn yr hyn sydd gan y rhanbarth i'w gynnig.

Dewiswyd Rachel gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel un o bedwar goruchwyliwr o Gymru i weithio gyda thîm Cymru yn y Venice Biennale yn ddiweddarach eleni. Bydd hi'n treulio 6 wythnos yn Venice ym mis Mai/Mehefin, yn cynorthwyo ymwelwyr i gael profiad o gyflwyniad yr artist o Gaerdydd, Sean Edwards, a siarad am gelf a diwylliant yng Nghymru yn ehangach.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Diwylliant: "Rwy'n falch fod y gwaith rhagorol y mae Peak yn ei wneud yn cael ei gydnabod am fod yn arfer da. Rydym yn falch o gynorthwyo ac arwain prosiect Illumine sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc ym Mhowys weithio ochr yn ochr â rhai o'r arlunwyr mwyaf uchelgeisiol sy'n gweithio ym maes y cyfryngau digidol, gan ddehongli eu gweledigaeth o Fannau Brycheiniog."

Dywedodd Rachel Dunlop: "Gofynnwyd i Justine a minnau sôn am brosiect Illumine a sut rydym wedi creu perthynas ag arlunwyr, pobl ifanc a chymunedau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn eu cynhadledd Genedlaethol yn Newcastle yn ddiweddarach eleni. Bydd yno dros 500 o gynrychiolwyr o bob rhan o'r sector, felly bydd yn gyfle gwirioneddol wych i siarad am ein dysgu a'i rannu ar lwyfan Cenedlaethol."

Mae rhagor o wybodaeth am brosiect Illumine yn https://peak.cymru/illumine-2/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu