Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Amdanon ni

Unigryw ym Mhowys

Fel rhan o Gyngor Sir Powys, rydym wedi bod yn gweithio gyda landlordiaid a thenantiaid yn y sector rhentu preifat ers blynyddoedd lawer. Rydym yn deall y gallai gosod eiddo fod yn gur pen deddfwriaethol i rai perchnogion eiddo. Mae Gosod Tai'r Barcud Coch yn cymryd y straen allan o hyn trwy ddarparu gwasanaeth effeithlon wrth reoli eich eiddo.About us

Gallai costau rhentu a blaendaliadau uchel ei gwneud hi'n anodd i bobl ar incwm is ddod o hyd i denantiaeth addas a'i chadw. Yn draddodiadol mae tai cymdeithasol wedi helpu rhai pobl yn y sefyllfa hon, ond mae'r galw yn uchel iawn. Mae Gosod Tai'r Barcud Coch yn helpu landlordiaid i ddod o hyd i denantiaid dibynadwy, ac yn helpu tenantiaid i ddod o hyd i'r eiddo cywir ar gyfer eu hanghenion. Trwy wneud hyn, rydym yn helpu i greu mwy o opsiynau tai i'n preswylwyr.

Mae Gosod Tai'r Barcud Coch yn unigryw ym Mhowys ond mae'n un o nifer o asiantaethau gosod llwyddiannus a sefydlwyd ar draws y DU gan awdurdodau lleol i gynyddu opsiynau llety yn y sector rhentu preifat ar gyfer aelwydydd ar incwm isel.

Pam gosod gyda ni?

Mae'r rhan fwyaf o'r tenantiaid ar ein rhestr aros yn deuluoedd sy'n chwilio am eiddo dwy neu dair llofft y gallant aros ynddynt a'u galw'n gartref am flynyddoedd lawer.

Drwy osod trwom ni, byddwch yn helpu teuluoedd lleol sydd angen dod o hyd i gartref.

 

Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu