Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Dewisiadau Landlordiaid

Mae gennym ddau becyn llandlordiaid ddewis ohonynt:

 

Opsiwn 1: Canfod Tenantiaid

 • Rydych chi, fel y landlord, yn rheoli'r eiddo
 • Byddwch yn cael marchnata effeithiol trwy ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol a chanolfannau'r cyngor
 • Byddwn yn paru tenantiaid addas â'ch eiddo ac yn cynnal ymweliadau
 • Byddwn yn argymell tenant ac yn paratoi'r cytundeb tenantiaeth
 • Byddwn yn darparu rhestr stoc gynhwysfawr gyda ffotograffau
 • Gellir trefnu Tystysgrifau Perfformiad Ynni a thystysgrifau diogelwch nwy yn ôl yr angen
 • Rhoddir cymorth i'ch tenantiaid wneud cais am Fudd-dal Tai / Credyd Cynhwysol lle bo'n briodol
 • Mae Bond Ernes Rhent 'Tawelwch Meddwl' ar gael hefyd
 • Dod o hyd i denantiaid o £150+TAW

 

Opsiwn 2: Rheoli Eiddo'n Llawn

Yn ogystal â'r uchod i gyd:

 • Rydym ni, fel asiantau, yn rheoli'r eiddo ar eich rhan
 • Gosod Tai'r Barcud Coch yw pwynt cyswllt cyntaf y tenant
 • Rydym yn gofalu am gasglu rhent a rheolaeth reolaidd o ddydd i ddydd
 • Byddwn yn rhoi gwybod i chi am archwiliadau eiddo chwarterol
 • Trefnir atgyweiriadau, heb unrhyw ffi weinyddol
 • Rydym yn darparu staff gwybodus, dibynadwy
 • Rheolaeth lawn o eiddo 8%+TAW

 

 

Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu