SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhybuddio ynglŷn â sgâm Treth y Cyngor

Image of English scam warning

03 Ebrill 2019

Image of Welsh scam warningMae twyllwyr wrthi'n camfanteisio ar ddeiliaid ty sy'n derbyn eu biliau treth y cyngor newydd, yn ôl y Cyngor.

Mae Cyngor Sir Powys yn cyflwyno'r rhybudd yn dilyn adroddiadau lle mae galwyr diwahoddiad wedi ffonio aelwydydd ym Mhowys yn ddiwahoddiad, gan ddweud eu bod yn gallu cynorthwyo i gael eich eiddo wedi'i ailfandio at ddibenion treth y Cyngor.

Mae'r galwr yn dweud eu bod yn gallu darparu'r gwasanaeth yma ac yn gofyn am fanylion banc er mwyn iddynt dderbyn y tâl.

Dywedir bod rhai troseddwyr yn defnyddio'r rhestrau o rai hawdd eu twyllo - sy'n cynnwys manylion y rheiny sydd wedi'u sgamio eisoes.

Mae Cyngor sir Powys yn erfyn ar bobl i fod yn ymwybodol o unrhyw un sy'n ffonio ac yn dweud bod ganddynt hawl i ad-daliad neu ail-fandio.

Dywedodd Y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Wrth i ni symud i mewn i'r misoedd lle bydd trigolion Powys yn derbyn eu biliau treth y cyngor newydd, credwn ei bod yn bosibl y bydd y sgamwyr yn defnyddio'r cyfle i dargedu pobl. Mae angen i drigolion fod yn ochelgar iawn o unrhyw un sy'n gofyn am fanylion eu cerdyn banc dros y ffôn."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y cyngor ar Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio Argyfwng: "Er bod rhybudd cyffredinol wedi mynd allan ar led i ddweud bod hyn yn digwydd mewn rhannau eraill o Gymru a'r DU, mae'r sgamwyr bellach yn targedu aelwydydd Powys

"Peidiwch â rhoi eich manylion personol neu fanylion banc i unrhyw un oni bai mai chi sydd wedi ysgogi'r alwad ac rydych yn siŵr bod y sawl rydych yn siarad ag ef yn gwbl ddilys."

Dylai trigolion sy'n dymuno adrodd ynglŷn â galwadau o'r fath, a chael cyngor ymarferol, gysylltu â llinell gymorth gwasanaethau defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar 03454 040506

I gael gwybodaeth bellach am Dreth y Cyngor ym Mhowys fynd i https://cy.powys.gov.uk/trethycyngor

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu