1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Casgliadau Gwastraff yn ôl yr arfer dros wyliau'r Pasg

Image cynrychioli Casgliadau Gwastraff yn ôl yr arfer dros wyliau'r Pasg

08 Ebrill 2019

Image of a recycling lorryNi fydd Gwyliau Banc y Pasg yn effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu, a fydd yn digwydd ar ddydd Gwener y Groglith a Llun y Pasg fel arfer.

Rydym yn atgoffa deiliaid tai a chwsmeriaid gwastraff masnachol y dylent roi eu sbwriel a'u gwastraff ailgylchu allan erbyn 7.30am ar eu diwrnod casglu.

Bydd canolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref ar draws y sir yn gweithredu yn ôl yr arfer yn ystod gwyliau'r Pasg. I weld eu horiau agor, ewch i www.powys.gov.uk/recycle a chlicio ar ganolfannau Ailgylchu.

Meddai Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae ailgylchu'r pecynnau ychwanegol sy'n cael eu cynhyrchu ar gyfer y Pasg yn bwysig, a bydd yn helpu tuag at gyrraedd y targedau ailgylchu llum y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gosod.

"Gallwch ailgylchu pecynnau cardfwrdd, amlenni a chardiau yn eich blwch glas ar gyfer papur a chardfwrdd, a'r eitemau plastig caled a ffoil arian sydd i'w cael fel arfer o amgylch yr Wy Pasg yn eich blwch coch ar gyfer plastig a thuniau.

"Hoffem ni atgoffa teuluoedd nad ydym yn derbyn eitemau o ffilm blastig, megis bagiau siopa, papur swigod, bagiau bwyd a haenen lynu, felly rhowch y rhain yn eich bin du ar olwynion neu'ch sach borffor."

I gael rhagor o wybodaeth am eitemau y gallwch eu hailgylchu neu ddim eu hailgylchu, ewch i https://cy.powys.gov.uk/sbwrielacailgylchu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu