Casgliadau Gwastraff yn ôl yr arfer dros wyliau'r Pasg

Image of a recycling lorry

08 Ebrill 2019

Image of a recycling lorryNi fydd Gwyliau Banc y Pasg yn effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu, a fydd yn digwydd ar ddydd Gwener y Groglith a Llun y Pasg fel arfer.

Rydym yn atgoffa deiliaid tai a chwsmeriaid gwastraff masnachol y dylent roi eu sbwriel a'u gwastraff ailgylchu allan erbyn 7.30am ar eu diwrnod casglu.

Bydd canolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref ar draws y sir yn gweithredu yn ôl yr arfer yn ystod gwyliau'r Pasg. I weld eu horiau agor, ewch i www.powys.gov.uk/recycle a chlicio ar ganolfannau Ailgylchu.

Meddai Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae ailgylchu'r pecynnau ychwanegol sy'n cael eu cynhyrchu ar gyfer y Pasg yn bwysig, a bydd yn helpu tuag at gyrraedd y targedau ailgylchu llum y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gosod.

"Gallwch ailgylchu pecynnau cardfwrdd, amlenni a chardiau yn eich blwch glas ar gyfer papur a chardfwrdd, a'r eitemau plastig caled a ffoil arian sydd i'w cael fel arfer o amgylch yr Wy Pasg yn eich blwch coch ar gyfer plastig a thuniau.

"Hoffem ni atgoffa teuluoedd nad ydym yn derbyn eitemau o ffilm blastig, megis bagiau siopa, papur swigod, bagiau bwyd a haenen lynu, felly rhowch y rhain yn eich bin du ar olwynion neu'ch sach borffor."

I gael rhagor o wybodaeth am eitemau y gallwch eu hailgylchu neu ddim eu hailgylchu, ewch i https://cy.powys.gov.uk/sbwrielacailgylchu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu