Contract adeiladu tai yn cael ei ddyfarnu

Image of an artists' impression of new housing development in Newtown

09 Ebrill 2019

Image of an artists' impression of new housing development in NewtownMae contract i adeiladu datblygiad tai fforddiadwy cyntaf Cyngor Sir Powys ar gyfer rhentu cymdeithasol am dros 40 blynedd wedi cael ei ddyfarnu i gwmni adeiladu o Gymru.

Penodwyd Jistcourt o Bort Talbot fel y prif gontractwr i godi adeilad tri llawr a fydd yn cynnwys 26 o fflatiau un ystafell wely yn y Drenewydd.

Mae'r cwmni, sydd wedi ymrwymo i ddefnyddio isgontractwyr lleol, yn chwarae rhan allweddol yn y diwydiant adeiladu a pheirianneg sifil ac mae wedi gweithio gyda nifer o gynghorau a chymdeithasau tai yng Nghymru.

Bydd y datblygiad £3.5m, sy'n cael ei adeiladu ar dir wrth ymyl Clwb Bowlio'r Drenewydd ar y Lôn Gefn, yn darparu llety carbon isel a fydd ar gael am rent fforddiadwy.

Bydd coed sy'n cael ei dyfu yn y wlad hon yn cael eu defnyddio fel rhan o'i gwaith adeiladu gyda phren yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y prif strwythur ac elfennau allanol, yn cynnwys ffenestri a drysau, sy'n cefnogi Polisi Annog Defnyddio Coed y cyngor.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu bron i £2.2m mewn cyllid drwy ei Raglen Tai Arloesol tuag at ddatblygu'r fflatiau.

Meddai'r Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Tai: "Rwy'n falch dros ben bod Jistcourt (South Wales) Ltd wedi cael ei benodi fel y prif gontractwr ar gyfer y prosiect datblygu tai cymdeithasol cyffrous ac arloesol hwn.

"Y datblygiad hwn, a fydd yn diwallu anghenion y gymuned leol, yw'r cyntaf o nifer o ddatblygiadau tai ry'n ni'n cynllunio ar draws y sir.  Bydd hefyd yn helpu i ddiwallu ein Gweledigaeth 2025 - i adeiladu o leiaf 250 o dai fforddiadwy led led y sir erbyn 2023.

"Ry'n ni'n edrych ymlaen at weithio gyda Jistcourt am gyfnod y prosiect adeiladu hwn."

Dywedodd Rob Norman, Cadeirydd Jistcourt (South Wales) Ltd: "Ry'n ni'n edrych ymlaen at weithio gyda Chyngor Sir Powys ar y datblygiad newydd cyffrous hwn i ddarparu 26 o unedau tai fforddiadwy newydd yn y Drenewydd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu