SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cystadleuaeth ailgylchu WEEE

Image of WEEE Selfie competition Welsh image

11 Ebrill 2019

Image of WEEE Selfie competition Welsh imageMae Cyngor Sir Powys yn annog preswylwyr ym Mhowys i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ailgylchu er mwyn cael cyfle i ennill £100 o docynnau rhodd Amazon.

Mae Tîm Gwastraff ac Ailgylchu'r Cyngor wedi trefnu cystadleuaeth i annog trigolion i ailgylchu eu cyfarpar trydanol bach megis ffonau, peiriannau sychu gwallt, peiriannau sythu gwallt, clociau electronig, peiriannau glanhau dannedd, haearnau, tecellau, craswyr neu gemau.

O 9am dydd Sadwrn, 13 Ebrill bydd y tîm yn rhedeg ei gystadleuaeth 'Gadewch i ni dynnu Hunlun Bach' ar Facebook. Y cyfan y mae rhaid i drigolion ei wneud ydy:

  • Mynd â thri pheth trydanol bach i'w canolfan ailgylchu gwastraff y cartref i'w hailgylchu
  • Tynnu llun 'Hunlun' (selfie) o flaen baner y gystadleuaeth gyda'r tair eitem
  • Postio'r hunlun ar www.facebook.com/cspowys yn adran sylwadau'r neges 'Gadewch i ni dynnu Hunlun Bach' gan roi enw'r ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref y gwnaethon nhw ymweld â hi.

Mae cyfle i ennill pum tocyn rhodd £100 o Amazon - un ar gyfer pob canolfan ailgylchu gwastraff y cartref. Byddwn yn dewis yr enillwyr ar hap ar ôl i'r gystadleuaeth gau ddydd Sul, 12 Mai 2019 am 6pm. Noddir y gystadleuaeth gan y Llwyfan Ailgylchu Ewropeaidd (European Recycling Platform), Cynllun Cydymffurfiaeth Cynhyrchydd y cyngor ar gyfer Cyfarpar Trydanol a Chyfarpar Trydanol Gwastraff.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff, "Gyda'r Gwanwyn ar ein gwarthaf, mae'n debyg y bydd preswylwyr yn glanhau'r tŷ'n llwyr. Efallai y dôn nhw ar draws hen gyfarpar trydanol nad yw'n gweithio bellach. 

"Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli y gallan nhw ailgylchu'r pethau hyn yn hawdd, felly maent yn eu taflu gydag ysbwriel y cartref yn lle.

"Rydym am i bobl ailgylchu cymaint ag y gallan nhw a gobeithio y bydd y gystadleuaeth hon yn codi ymwybyddiaeth. Hyderwn y bydd yn annog pobl i fynd â'u heitemau trydanol bach i'w canolfan ailgylchu gwastraff y cartref agosaf i'w hailgylchu."

Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i drigolion sy'n byw ym Mhowys sydd dros un ar bymtheg oed.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu