Cystadleuaeth ailgylchu WEEE

Image of WEEE Selfie competition Welsh image

11 Ebrill 2019

Image of WEEE Selfie competition Welsh imageMae Cyngor Sir Powys yn annog preswylwyr ym Mhowys i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ailgylchu er mwyn cael cyfle i ennill £100 o docynnau rhodd Amazon.

Mae Tîm Gwastraff ac Ailgylchu'r Cyngor wedi trefnu cystadleuaeth i annog trigolion i ailgylchu eu cyfarpar trydanol bach megis ffonau, peiriannau sychu gwallt, peiriannau sythu gwallt, clociau electronig, peiriannau glanhau dannedd, haearnau, tecellau, craswyr neu gemau.

O 9am dydd Sadwrn, 13 Ebrill bydd y tîm yn rhedeg ei gystadleuaeth 'Gadewch i ni dynnu Hunlun Bach' ar Facebook. Y cyfan y mae rhaid i drigolion ei wneud ydy:

  • Mynd â thri pheth trydanol bach i'w canolfan ailgylchu gwastraff y cartref i'w hailgylchu
  • Tynnu llun 'Hunlun' (selfie) o flaen baner y gystadleuaeth gyda'r tair eitem
  • Postio'r hunlun ar www.facebook.com/cspowys yn adran sylwadau'r neges 'Gadewch i ni dynnu Hunlun Bach' gan roi enw'r ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref y gwnaethon nhw ymweld â hi.

Mae cyfle i ennill pum tocyn rhodd £100 o Amazon - un ar gyfer pob canolfan ailgylchu gwastraff y cartref. Byddwn yn dewis yr enillwyr ar hap ar ôl i'r gystadleuaeth gau ddydd Sul, 12 Mai 2019 am 6pm. Noddir y gystadleuaeth gan y Llwyfan Ailgylchu Ewropeaidd (European Recycling Platform), Cynllun Cydymffurfiaeth Cynhyrchydd y cyngor ar gyfer Cyfarpar Trydanol a Chyfarpar Trydanol Gwastraff.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff, "Gyda'r Gwanwyn ar ein gwarthaf, mae'n debyg y bydd preswylwyr yn glanhau'r tŷ'n llwyr. Efallai y dôn nhw ar draws hen gyfarpar trydanol nad yw'n gweithio bellach. 

"Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli y gallan nhw ailgylchu'r pethau hyn yn hawdd, felly maent yn eu taflu gydag ysbwriel y cartref yn lle.

"Rydym am i bobl ailgylchu cymaint ag y gallan nhw a gobeithio y bydd y gystadleuaeth hon yn codi ymwybyddiaeth. Hyderwn y bydd yn annog pobl i fynd â'u heitemau trydanol bach i'w canolfan ailgylchu gwastraff y cartref agosaf i'w hailgylchu."

Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i drigolion sy'n byw ym Mhowys sydd dros un ar bymtheg oed.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu