SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Ieuenctid)

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Nod

Cwrs addysgol 2 ddiwrnod yw Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl sy'n dysgu pobl sut i adnabod, deall a helpu pobl ifanc a allai fod yn datblygu problem iechyd meddwl.  Yn yr un ffordd ag yr ydym yn dysgu cymorth cyntaf corfforol, mae Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn eich dysgu sut i adnabod yr arwyddion o berygl hanfodol o afiechyd meddwl.

Trwy fynychu'r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl hwn, byddwch yn dysgu sut i:

 • Adnabod yr arwyddion cynnar o broblem iechyd meddwl
 • I deimlo'n hyderus yn helpu rhywun sy'n profi problem iechyd meddwl
 • Darparu cymorth ar sail cymorth cyntaf
 • Helpu rhywun rhag niweidio eu hunain neu eraill
 • Helpu atal problem iechyd meddwl rhag gwaethygu
 • Helpu rhywun i wella'n fwy cyflym
 • Rhoi arweiniad i rywun tuag at y cymorth cywir
 • Lleihau'r stigma o broblemau iechyd meddwl
DyddiadLleoliadauAmseroedd
8 a 9 Mehefin 2020Cartrefi Cymru, Aberhonddu9.30am - 4.30pm
7 a 8 Medi 2020Radnor YFC, Uned 5, Ddole Road, Llandrindod9.30am - 4.30pm
9 a 10 Tachwedd 2020NPTC, Y Drenewydd9.30am - 4.30pm
15 a 16 Mawrth 2021Radnor YFC, Uned 5, Ddole Road, Llandrindod9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu