Arweinydd y Cyngor yn llongyfarch entrepreneuriaid ifanc

Image of a group of young people

12 Ebrill 2019

Image of a group of young peopleMae Arweinydd Cyngor Sir Powys wedi canmol tîm o entrepreneuriaid ifanc o Grwp Colegau NPTC wedi iddyn nhw gyflwyno'u syniad busnes i'r cabinet a'r uwch reolwyr yr wythnos yma.

Enillodd y tîm o bedwar y Dyfarniad Aur yng nghystadleuaeth Syniad Busnes Llwybrau Positif Powys yn ddiweddar a roedd y cyngor ymhlith y beirniaid. Ac ar ôl darganfod eu syniad ar gyfer y gystadleuaeth, sef helpu pobl i arsefydlu technoleg graff yn eu cartrefi a'u busnesau, penderfynodd y myfyrwyr drosi eu syniad yn fusnes go iawn.

Canmolodd y Cyng. Rosemarie Harris dîm Smart Integrate: "Wedi iddyn nhw ennill y gystadleuaeth fe wnaethon ni wahodd y myfyrwyr i un o gyfarfodydd y Cabinet ac fe wnaethon nhw roi arddangosiad gwych i ni o sut mae eu gwasanaeth yn gweithio."

"Mae eu syniad nhw o helpu pobl nad ydyn nhw'n hyderus yn defnyddio TG i arsefydlu cyfarpar yn un gwych i'n myfyrwyr a'n coleg ac mae gan yr ysgolion ym Mhowys gymaint o sgiliau i'w cynnig i'r byd," meddai Cyng. Harris. "Gwnaethant gymaint o argraff arnaf oherwydd bod ganddynt ddigon o hyder yn eu syniad i roi cynnig arnynt fel eu bod eisoes yn cynnig ymgynghoriadau am ddim i gymuned Powys trwy eu gwefan."

Mae'r tîm - Ethan Smith, Brooke Jones, Rhys Gough a Zoe Morgan - oll yn astudio yng Ngholeg y Drenewydd ac fe wnaethant guro cystadleuwyr o blith rhyw 30 o dimau o ysgolion uwchradd a cholegau ar hyd a lled y sir. Tîm o Ysgol Uwchradd Aberhonddu enillodd y wobr Arian ac Ysgol Uwchradd Crughywel enillodd y wobr Efydd.

Gyda'r Wobr Aur cafodd y tîm dlws a gwerth £200 o docynnau, diolch i What About Me? Training Ltd a Weale's Wheels.

Mae Grwp Llwybrau Positif Powys yn bartneriaeth sy'n cynnwys Cyngor Sir Powys, Gyrfa cymru, Grwp Colegau NPTC, ysgolion uwchradd Powys a Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys. Nod y grwp yw cynnig cyngor a gwybodaeth o'r radd flaenaf am y cyfleoedd sy'n eu haros wedi iddynt orffen addysg orfodol yn 16 oed. Cynhaliodd y grwp trydedd Gwyl Gyrfaoedd Powys ym Maes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu