Hwyluso Cymorth i bobl fregus

Image of two people looking up into the sky

12 Ebrill 2019

Image of two people looking up into the skyMae Cyngor Sir Powys wedi croesawu cynlluniau i hwyluso gwneud cais am ostyngiad yn nhreth y cyngor gyda gwaith papur wedi'i safoni.

Buodd y Cyngor Sir yn rhan o grŵp awdurdod lleol Cymru gyfan sy'n gweithio i gael dull cyson o weithredu gostyngiadau ar draws Cymru ar gyfer pobl sydd â nam meddyliol difrifol.  Bydd arferion newydd yn cael eu cyflwyno'r mis hwn.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i gefnogi trigolion a busnesau i dderbyn y gostyngiadau y mae ganddynt hawl iddynt.

"Mae gennym dîm arbenigol sy'n gweithio'n benodol i helpu trigolion Powys i ymgeisio am fudd-daliadau ac i gynllunio eu harian ac i reoli eu dyledion.  Y llynedd gwnaethon nhw gefnogi trigolion Powys i dderbyn £2.5 miliwn o incwm ychwanegol.

"Mae'r cyngor yn hysbysebu'r Disgownt i Bobl sydd â Nam Meddyliol Difrifol ar ei filiau, ei lyfrynnau ac ar wefan y cyngor a llwyddwyd i helpu dros 400 o drigolion Powys yn 2018 gan gynhyrchu £400,000 o gymorth.

"Rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi ein hargymhelliad ac wedi safoni'r wybodaeth a'r ffurflen gais ar gyfer y disgownt ar draws holl gynghorau Cymru. 

"Mae'r ffurflenni ar gael ym Mhowys yn barod," meddai.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827463.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu