Powys i groesawu cymal anoddaf erioed OVO Energy yn nhaith y merched

Image of launch of OVO Energy Women’s Tour stage at Llandrindod Lake

16 Ebrill 2019

Image of launch of OVO Energy Women’s Tour stage at Llandrindod LakeBydd Powys yn croesawu'r cymal anoddaf erioed yn hanes Taith Feics Merched OVO Energy wrth i'r ras ddychwelyd i Gymru ddydd Gwener 14 Mehefin.

24 awr wedi diwedd pen-bryn y ras yn Swydd Warwick, bydd seiclwyr gorau'r byd yn mynd i'r afael â chymal caled rhwng Llandrindod, sef cartref y Casgliad Beiciau Cenedlaethol, a Maes y Sioe Frenhinol yn Llanfair-ym-Muallt ar ddiwrnod pump ras 2019.  

Mae'r llwybr 140 cilometr (87 milltir) trwy Bowys, sy'n croesawu'r ras Merched am y tro cyntaf, yn cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n cynnwys dringfeydd Brenhines y Mynyddoedd SKODA, sef Gorddwr Bank a Pennau yn rhan o'r daith.

Mae'r uchder mwyaf o 2,206 metr yn sicrhau bod cymal pump y ras eleni'r anoddaf yn hanes y gystadleuaeth.

"Mae'r ras yn addo bod yn wych," meddai Mick Bennett, cyfarwyddwr Taith Merched OVO Energy. "Mae Powys yn cynnig y gymysgedd anghygoel o gefn gwlad prydferth a thir heriol, felly ry'n ni wrth ein bodd gallu gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys a Beicio Cymru i ddod â phrif ras merched Prydain i'r sir am y tro cyntaf.

"Ry'n ni wedi gwrando ar y seiclwyr pan maent wedi gofyn i'r ras fod hyd yn oed yn galetach ac rwy'n gwybod y byddant yn gallu teimlo'r cymal yma yn eu coesau wedyn! Peidiwch â chymryd eich siomi gan y ffordd y maent yn rhuthro i ennill pan gyrhaeddant faes y Sioe Frenhinol  - dyma'r cymal anoddaf o'r ras sydd wedi'i chynnal yma erioed."

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol: "Mae'n wych croesawu'n ôl i Gymru unig ras lefel ryngwladol Prydain i ferched. Mae'r gystadleuaeth yn un sy'n denu'r seiclwyr benywaidd gorau yn y byd ac mae'n ddigwyddiad rhagorol i gynyddu proffil y gamp i ferched a seiclo'n gyffredinol, ac annog cyfranogiad a dull iach o fyw." 

Ychwanegodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: "Unwaith eto, bydd y llwybr yn gyfle rhagorol i arddangos tirweddau hyfryd Cymru, a fydd hefyd yn her i'r seiclwyr. Rwy'n siwr y bydd y gwylwyr yn dod allan yn eu miloedd unwaith eto i greu amgylchedd rhagorol i bawb sy'n cystadlu ar y cymal."

Meddai Anne Adams-King, Prif Weithredwr Beicio Cymru: "Mae'n wych bod Powys yn barod i groesawu cymal anoddaf erioed Taith merched OVO Energy Women's Tour.

"Mae Powys yn ardal hardd iawn yng Nghymru ac rydym yn edrych ymlaen at weld cymaint o bobl â phosibl allan yn gwylio'r seiclwyr ar yr hyn a fydd yn ddiamau yn ddiwrnod difyr o feicio."

Bydd cymal pump yn dechrau wrth ymyl llyn enwog Llandrindod cyn dilyn hynt dolen ym Mhowys sy'n mynd i'r gogledd cyn belled â Dolfor ac i'r de cyn belled â Chapel Uchaf cyn troi'n ôl i'r dechrau. Bydd y peloton hefyd yn mynd trwy Raeadr Gwy, sydd hefyd ar lwybr Wales360, sef ras epig oddi-ar-y-ffordd ddiweddaraf Prydain. Cynhelir hon am y tro cyntaf fis Gorffennaf July 2019.

Mae Maes Sioe Frenhinol Cymru eisoes wedi croesawu cymal o Daith Prydain OVO Energy, wrth i'r beiciwr cyflym Dylan Groenewegen ddod yn fuddugol yno yn 2016. Mae llai na 15 cilometr rhwng lleoliadau dechrau a gorffen y diwrnod, felly mae'n gymal sy'n hwylus iawn i wylwyr.

Dywedodd Prif Weithredwr British Cycling Julie Harrington: "Bydd yn ychwanegu at restr gynyddol Powys o bethau mae'n rhaid eu gwneud yn y sir yr haf hwn gyda'r digwyddiad seiclo gyda'r amlycaf yn y byd, sef Taith Merched OVO Energy am y tro cyntaf yn ei hanes history.

"Mae'n ras sy'n mynd o nerth i nerth bob blwyddyn ac yn ennyn atgofion o'r dechrau i'r diwedd i seiclwyr gorau'r byd, y cefnogwyr sy'n llenwi ymyl y ffordd a'r rheiny sy'n gwylio o'u cartrefi. Gobeithiwn y bydd y digwyddiad yn darparu'r ysbrydoliaeth i fwy o ferched ddringo ar gefn beic ym Mhowys a thu hwnt, a'n helpu i wireddu ein huchelgais i gael miliwn yn fwy o ferched ar gefn beic erbyn 2020."

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rydym wrth ein bodd fod digwyddiad seiclo gyda'r gorau yn y byd yn dychwelyd i Bowys, gan ddechrau a gorffen cymal yma a fydd yn gwarantu cyfle i ddangos ein sir brydferth i'r byd. 

"Mae'r daith yn denu miliynau o wylwyr a miloedd o ymwelwyr lle bynnag y bydd yn mynd a bydd nid yn unig yn darparu hwb economaidd mawr i fusnesau ond hefyd yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd i ymgymryd â'r gamp gyffrous hon."

Bydd Taith Merched 2019 OVO Energy yn cael ei chynnal yng Nghymru am y tro cyntaf yn hanes y digwyddiad. Bydd Suffolk yn croesawu Dechrau'r chweched daith ddydd Llun                                                                               10  Mehefin cyn i Gaint a Swydd Rhydychen groesawu'r ras am y tro cyntaf ar gyfer cymalau dau a thri. Mae'r ras yn parhau i fod yn rhan o gyfres arobryn Taith Merched y Byd UCI. Cynhelir y chweched digwyddiad, sef Ras Aur Amstel, yn yr Iseldiroedd ar ddydd Sul (21 Ebrill).

Bydd manylion cymal chwech y ras eleni yn cael eu cyhoeddi ddydd Iau (18 Ebrill), a bydd rhagor o wybodaeth am y timau sy'n cystadlu a dyluniad y crys ar gael o'r Pasg ymlaen.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu