1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Hysbysiad cyhoeddus o'r ddeiseb i adalw AS Brycheiniog a Sir Faesyfed Chris Davies

Mae'r ddeiseb bellach ar gau

Mae'r ddeiseb i benderfynu a ddylai Chris Davies, Aelod Seneddol Brycheiniog a Sir Faesyfed, golli ei sedd fel Aelod Seneddol a thrwy hynny galw isetholiad i benderfynu pwy fydd yr AS dros yr etholaeth honno bellach AR GAU.

Roedd y ddeiseb yn llwyddiannus

 

Cyfnod Arwyddo'r DdeisebDydd Iau, 9 Mai 2019 i Ddydd Iau, 20 Mehefin 2019
Amodau AdalwCychwynnwyd y ddeiseb oherwydd bod Chris Davies AS wedi'i gael yn euog o drosedd dan adran 10 Deddf Safonau Seneddol 2009 (trosedd lle darperir gwybodaeth ffug / camarweiniol ar gyfer cais am lwfansau seneddol, a hefyd o ail drosedd o geisio darparu gwybodaeth o'r fath)
Ddeiseb yn llwyddianusYdi

 

Nifer yr Etholwyr a oedd yn gymwys i lofnodi'r ddeiseb53,032
Nifer yr etholwyr a lofnododd y ddeiseb yn ddilys10,005
Canran yr etholwyr a lofnododd y ddeiseb yn ddilys19%
Nifer y taflenni llofnodi a wrthodwyd oherwydd yr isod:
Nid oedd marc swyddogol0
Nid oedd marc neu roedd y daflen yn wag ac felly'n amhendant41
Cyfanswm y taflenni llofnodi a wrthodwyd41

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu