HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

His Church yn atafaelu nwyddau ffug

Image of counterfeit goods seized by His Church

23 Ebrill 2019

Image of counterfeit goods seized by His ChurchRhoddwyd nwyddau ffug a atafaelwyd gan swyddogion safonau masnach i elusen i'w hailgylchu, yn ôl Cyngor Sir Powys.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor wedi rhoi swm mawr o eitemau ffug i elusen Church. Bydd yr elusen yn swydd Bedford nawr yn tynnu'r logos o'r dillad ffug neu anghyfreithlon ac yn eu hailfrandio â label dilys His Church gan ganiatâ'r rhain i gael eu trosglwyddo'n gyfreithlon.

Byddai'r eitemau a drosglwyddwyd i'r elusen hon, gan gynnwys CDd, dillad, esgidiau, sbectol haul a nwyddau eraill, yn werth dros £20,000 pe caent eu gwerthu'n briodol.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Mae masnachwyr nwyddau ffug yn gwneud arian ar draul gwaith rhywun arall ac mae sicrhau bod yr eitemau'n cael eu symud o strydoedd Powys yn rhan bwysig o'n Gwasanaeth Safonau Masnach.

"Trwy gydweithio â His Church, rydym nid yn unig yn amddiffyn defnyddwyr ond hefyd yn helpu eraill i ddefnyddio'r eitemau sy'n cael eu hatafaelu."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y Gwasanaeth Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio Argyfwng: "Er ei bod yn wych gweld y bydd achosion teilwng yn cael budd o'r trosglwyddo, mae'n rhaid i ni atgoffa pobl nad trosedd heb ddioddefwyr yw gwerthu nwyddau ffug, fel y cred rhai ohonynt.

"Bydd yr arian a ddaw yn sgil y nwyddau ffug yn aml yn mynd i ddwylo troseddwyr cyfundrefnol sy'n ymhél â throseddau eraill yn ein cymunedau ac mae gan hyn hefyd effaith uniongyrchol ar ein masnachwyr lleol a chyfreithlon sydd yn y pen draw yn gorfod cystadlu yn erbyn y ffugwyr, sy'n golygu bygythiad i swyddi yn sgil hyn.

"Byddem yn annog trigolion a busnesau i ddarparu gwybodaeth i'n gwasanaeth am weithgareddau amheus yn eu cymunedau er mwyn atal y troseddau hyn."

Dywedodd Richard Humphrey o His Church: "Rydym wrth ein bodd yn gweithredu mewn partneriaeth â Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor wrth iddyn nhw drosi nwyddau ffug yn gymorth go iawn i'r rheiny sydd â'r angen taeraf amdano."

Mae Elusen 'His Church' yn arbenigo mewn darparu atebion diogel, moesol a chynaliadwy (gan gynnwys bwyd, dillad, teganau a nwyddau eraill). Bydd yr eitemau hyn yn cael eu hailddosbarthu'n uniongyrchol drwy rwydwaith cymorth o dros 2000 o Elusennau Cofrestredig yn y DU i bobl anghenus yn lleol ac yn y gymuned ehangach.

Maent yn datrys y sefyllfa trwy ail-frandio'r dillad ffug y mae'r adran Safonau Masnach, yr Heddlu neu'r Adran Dollau yn eu hatafaelu, ac yna'n eu hailddosbarthu i'r rhai sydd eu hangen.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu