His Church yn atafaelu nwyddau ffug

Image of counterfeit goods seized by His Church

23 Ebrill 2019

Image of counterfeit goods seized by His ChurchRhoddwyd nwyddau ffug a atafaelwyd gan swyddogion safonau masnach i elusen i'w hailgylchu, yn ôl Cyngor Sir Powys.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor wedi rhoi swm mawr o eitemau ffug i elusen Church. Bydd yr elusen yn swydd Bedford nawr yn tynnu'r logos o'r dillad ffug neu anghyfreithlon ac yn eu hailfrandio â label dilys His Church gan ganiatâ'r rhain i gael eu trosglwyddo'n gyfreithlon.

Byddai'r eitemau a drosglwyddwyd i'r elusen hon, gan gynnwys CDd, dillad, esgidiau, sbectol haul a nwyddau eraill, yn werth dros £20,000 pe caent eu gwerthu'n briodol.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Mae masnachwyr nwyddau ffug yn gwneud arian ar draul gwaith rhywun arall ac mae sicrhau bod yr eitemau'n cael eu symud o strydoedd Powys yn rhan bwysig o'n Gwasanaeth Safonau Masnach.

"Trwy gydweithio â His Church, rydym nid yn unig yn amddiffyn defnyddwyr ond hefyd yn helpu eraill i ddefnyddio'r eitemau sy'n cael eu hatafaelu."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y Gwasanaeth Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio Argyfwng: "Er ei bod yn wych gweld y bydd achosion teilwng yn cael budd o'r trosglwyddo, mae'n rhaid i ni atgoffa pobl nad trosedd heb ddioddefwyr yw gwerthu nwyddau ffug, fel y cred rhai ohonynt.

"Bydd yr arian a ddaw yn sgil y nwyddau ffug yn aml yn mynd i ddwylo troseddwyr cyfundrefnol sy'n ymhél â throseddau eraill yn ein cymunedau ac mae gan hyn hefyd effaith uniongyrchol ar ein masnachwyr lleol a chyfreithlon sydd yn y pen draw yn gorfod cystadlu yn erbyn y ffugwyr, sy'n golygu bygythiad i swyddi yn sgil hyn.

"Byddem yn annog trigolion a busnesau i ddarparu gwybodaeth i'n gwasanaeth am weithgareddau amheus yn eu cymunedau er mwyn atal y troseddau hyn."

Dywedodd Richard Humphrey o His Church: "Rydym wrth ein bodd yn gweithredu mewn partneriaeth â Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor wrth iddyn nhw drosi nwyddau ffug yn gymorth go iawn i'r rheiny sydd â'r angen taeraf amdano."

Mae Elusen 'His Church' yn arbenigo mewn darparu atebion diogel, moesol a chynaliadwy (gan gynnwys bwyd, dillad, teganau a nwyddau eraill). Bydd yr eitemau hyn yn cael eu hailddosbarthu'n uniongyrchol drwy rwydwaith cymorth o dros 2000 o Elusennau Cofrestredig yn y DU i bobl anghenus yn lleol ac yn y gymuned ehangach.

Maent yn datrys y sefyllfa trwy ail-frandio'r dillad ffug y mae'r adran Safonau Masnach, yr Heddlu neu'r Adran Dollau yn eu hatafaelu, ac yna'n eu hailddosbarthu i'r rhai sydd eu hangen.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu