SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhodd i elusen gan Gadeirydd y Cyngor

Image of a charity cheque handover

30 Ebrill 2019

Image of a charity cheque handoverCyflwynodd Cadeirydd Cyngor Sir Powys siec o £3,500 i gangen elusen ym Mhowys.

Cyflwynodd y Cynghorydd David Meredith y siec i gangen De Powys o Parkinson's UK.

Codwyd yr arian trwy ddigwyddiadau elusennol a drefnwyd gan y Cynghorydd Meredith yn ystod ei flwyddyn yn y swydd, a derbyniwyd y siec gan Beth Williams a Val Morgan, yn cynrychioli Cangen De Powys.

Cyflwynwyd y siec i Beth a Val yn Neuadd y Sir ar Ddiwrnod Parkinson's y Byd ar ddydd Iau 11 Ebrill.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu