Pobl Ifanc yn ennill gwobrau i ddathlu Diwrnod y Llyfr

Image of youngster receiving prize from librarian

30 Ebrill 2019

Image of youngster receiving prize from librarianMae dau berson ifanc o Bowys wedi casglu gwobrau ar ôl ennill cystadlaethau i nodi Diwrnod Llyfr eleni.

Enillodd Aiden, chwe mlwydd oed o Lanidloes, cystadleuaeth i 'ddylunio cot newydd ar gyfer Elfed' tra enillodd Sophie, 11 oed o Lanwrtyd yr her i 'ddylunio/datblygu cymeriad newydd ar gyfer eich hoff lyfr'.

Lansiwyd y ddwy gystadleuaeth gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys ar gyfer plant ar draws Powys y mis diwethaf i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

Roedd y gystadleuaeth Cyfnod Allweddol 1 wedi gofyn i blant o ysgolion cynradd ar draws y sir i ail-ddylunio cot newydd ar gyfer y cymeriad poblogaidd o'r llyfr plant 'Elfed' yr eliffant clytwaith gan yr awdur/darlunydd David McKee.

Ar gyfer disgyblion iau a hŷn gofynnwyd iddynt ddylunio a datblygu cymeriad newydd ar gyfer eu hoff lyfr.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am lyfrgelloedd: "Mae'n bwysig bod plant yn darganfod pleser o ddarllen ac yn dathlu Diwrnod y Llyfr yn yr ysgol ac yn eu llyfrgell leol.  Rydym yn awyddus bod plant yn cael eu hannog adref i ddod yn ddarllenwyr brwd trwy hud llyfrau."

Roedd nifer o geisiadau a chymerwyd tipyn o amser i'w hystyried a phenderfynodd y beirniad ar y ddau enillydd teilwng.

Cyflwynwyd gwobrau i'r ddau blentyn i nodi eu cyraeddiadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu