Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Taith Merched OVO Energy yn dod â chyfleoedd i Bowys

Image of competitors in OVO Energy Women's Tour cycle race

2 Mai 2019

Image of competitors in OVO Energy Women's Tour cycle raceMae busnesau a thrigolion Powys yn cael eu hannog i fod yn rhan o'r gweithgareddau pan fydd y cymal anoddaf mewn seiclo merched yn dychwelyd i'r sir yr haf hwn.

Bydd y sir yn croesawu cymal llawn Taith Merched Ovo Energy ar ddydd Gwener 14 Mehefin gyda dechreuad anhygoel wrth y Llyn yn Llandrindod ac yn dod i uchafbwynt cyffrous ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanfair-ym-Muallt. 

Fel rhan o'r cyffro mae trefnwyr y daith wedi agor rhaglen wirfoddoli, lle gall trigolion Powys ymgeisio i fod yn Hwyluswyr y Ras - sef wyneb cyhoeddus y digwyddiad, yn helpu stiwardio, a gwneud yn siŵr fod ymwelwyr yn cael diwrnod da.

Meddai'r Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet ar faterion yr Economi a Chynllunio; "Gyda'r Daith Merched OVO Energy yn teithio drwy Llanfair-ym-Muallt, Rhaeadr Gwy a Llandrindod, mae'n gyfle delfrydol ar gyfer y rheiny sydd ynghlwm â'n menter Tair-Tref i fod yn rhan o'r digwyddiad ac i gefnogi un o'r digwyddiadau seiclo mwyaf yn Ewrop.

"Bydd Hwyluswyr y Ras yn rhoi croeso cynnes i'r reidwyr ac ymwelwyr i Bowys, ac yn sicrhau eu bod yn derbyn profiad bythgofiadwy o Bowys.  Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i fynd i'r wefan am ragor o wybodaeth ac i gofrestru.

"Bydd y digwyddiad yn rhoi hwb economaidd enfawr i Bowys ac rydym yn annog busnesau lleol i fod yn rhan o'r digwyddiadau ar ddechrau a diwedd y ras.   Gyda digwyddiadau Pentref y Daith wrth y Llyn ac ar faes y sioe bydd digonedd o gyfleoedd i fusnesau lleol a darparwyr bwyd a diod i fod yn rhan o'r digwyddiad.

"Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle unigryw i ni arddangos y sir a'i busnesau ar lwyfan rhyngwladol ac rwy'n gobeithio y bydd cymaint o fusnesau ag sy'n bosibl yn cymryd rhan.

Am fanylion llawn am ymweliad y cymal ewch i: https://www.womenstour.co.uk/stages/stage-5/.

Mae rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd i wirfoddoli ar gael ar Wefan y Daith Merched yma: https://www.womenstour.co.uk/become-an-ovo-energy-womens-tour-race-maker/.

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos yn y digwyddiad cysylltwch â Greg Thomas  greg.thomas2@powys.gov.uk

Llun gan SweetSpot/Above Air Media.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu