1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Cyfrifon y Cyngor

Llyfr y Gyllideb

Bydd Llyfr Cyllideb y Cyngor yn cael ei ddosbarthu'n flynyddol i Swyddogion y Cyngor Sir ac aelodau etholedig. Dogfen rheoli hanfodol yw'r llyfr yma, sy'n manylu ar amcanion, strwythurau, adnoddau a chyfrifoldebau craidd yr adrannau.

Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2018/19 [2MB] Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2017/18 [1MB]
Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2016/17 [2MB] Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2015/16 [2MB]
Llyfr Cyllideb Blwyddyn Ariannol 2014/15 [1MB]  

 

Datganiad o gyfridon

Statement of Accounts 2017/18 [4MB] Statement of account 2016/17 [4MB]
Statement of account 2015/16 [2MB] Statement of account 2014/15 [2MB]
Statement of account 2013/14 [2MB]  

 

Rheoli'r Drysorfa

Mae 2il Argraffiad Cwbl Ddiwygiedig 2009 Cod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Drysorfa mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn gofyn am Ddatganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol. 

Mae Canllawiau Llywodraeth y Cynulliad ar Fuddsoddiadau Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd o 1 Ebrill 2010 yn argymell bod dogfen Strategaeth a gymeradwywyd ar gael i'r cyhoedd am ddim. 

Fel y cyfryw, mae Datganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol Cyngor Sir Powys i'w gweld isod:

Strategaeth Rheoli'r Drysorfa 2019-20 [527KB] Adolygiad o Reolaeth y Drysorfa 2018-19

 

Consortiwm Rhanbarthol ERW

ERW Archwilio Cyfrifon 2016-17 [74KB] Datganiad terfynol o Gyfrifon ERW 2014-15 [890KB]
Datganiad Llywodraethu Blynyddol Terfynol ERW 2014-15 [337KB]  

 

Cyfrifon yn Daladwy

Accounts Payable 2016/2017 [59KB]  

 

Gwariant ar ffioedd ymgynghori

Gwariant ar ffioedd ymgynghori [392KB]  

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu