SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Prosiect Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng

Welshpool Church in Wales Primary School

2 Mai 2019

Image of a concrete pumpMae'r broses wedi dechrau i chwilio am gontractwyr i orffen ysgol gynradd newydd yn y Trallwng gyda Chyngor Sir Powys yn gofyn am ddatganiadau o ddiddordeb ffurfiol yn y prosiect.

Dechreuodd y gwaith ar Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng, sy'n cael ei hadeiladu fel rhan o raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf y llynedd ond daeth i stop sydyn pan aeth y prif gontractwr, Dawnus Construction Ltd, i ddwylo'r gweinyddwyr.

Mae'r prosiect wedi cyrraedd tua hanner ffordd gyda 27 wythnos allan o raglen o 52 wythnos  wedi'u cwblhau cyn yr aeth y cwmni i ddwylo'r gweinyddwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg a'r Iaith Gymraeg; "Mae'r cwymp anffodus y cwmni adeiladu o Abertawe, Dawnus wedi arwain at y cyfle i geisio cynnwys cwmnïau lleol yn y prosiect Ffordd Salop ar bob lefel.  O dan y trefniant blaenorol, roedd nifer o gwmnïau lleol yn gweithio fel isgontractwyr ond rydym yn hyderus y bydd y sector adeiladu ffyniannus ym Mhowys ddarparu pecyn cystadleuol a fydd nid yn unig yn cwblhau'r gwaith o adeiladu'r ysgol cyn gynted â phosibl ond yn creu ffordd newydd o feddwl am brosiectau mawr ym Mhowys.

"Mae polisi 'Punt Powys' y Cabinet eisoes wedi darparu £14.5 miliwn o gontractau ychwanegol ar gyfer cwmnïau ym Mhowys ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod caffael cyhoeddus yn sbardun allweddol i dwf yma yng nghanolbarth Cymru".

Cyhoeddwyd manylion y prosiect ar y safle gyda holiadur cyn-cymhwyso a fydd yn penderfynu pwy fydd yn symud ymlaen i'r ail gam cystadleuol.  Mae manylion llawn am sut y gall contractwyr lleol bod yn rhan o'r broses ar y wefan - www.gwerthwchigymru.llyw.cymru

Mae'r ysgol newydd ar Ffordd Salop yn rhan bwysig o adolygiad y cyngor sir o addysg gynradd yn y Trallwng ac rydym yn awyddus i ddod o hyd i gontractwr newydd ac i ailddechrau'r gwaith cynted â phosib.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu