Rhybuddio ynglŷn â sgâm Treth y Cyngor

Image of English scam warning

17 Mai 2019

Mae'r cyngor sir wedi datgan bod sgamwyr treth y cyngor yn parhau i dargedu aelwydydd ym Mhowys.

Mae Cyngor Sir Powys yn cyflwyno'r rhybudd yn dilyn adroddiadau lle mae galwyr diwahoddiad wedi ffonio aelwydydd ym Mhowys yn ddiwahoddiad, gan ddweud eu bod yn gallu cynorthwyo i gael eich eiddo wedi'i ailfandio at ddibenion treth y Cyngor.

Mae'r galwr yn dweud eu bod yn gallu darparu'r gwasanaeth yma ac yn gofyn am fanylion banc er mwyn iddynt dderbyn y tâl.

Dywedir bod rhai troseddwyr yn defnyddio'r rhestrau o rai hawdd eu twyllo - sy'n cynnwys manylion y rheiny sydd wedi'u sgamio eisoes.

Mae Cyngor sir Powys yn erfyn ar bobl i fod yn ymwybodol o unrhyw un sy'n ffonio ac yn dweud bod ganddynt hawl i ad-daliad neu ail-fandio.

Dylai trigolion sy'n dymuno adrodd ynglŷn â galwadau o'r fath, a chael cyngor ymarferol, gysylltu â llinell gymorth gwasanaethau defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar 03454 040506

Image of Welsh scam warningI gael gwybodaeth bellach am Dreth y Cyngor ym Mhowys fynd i https://cy.powys.gov.uk/trethycyngor

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu