SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi

Image of a bulky waste collection

17 Mai 2019

Image of a bulky waste collectionMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd taliadau am gasglu gwastraff swmpus yn cynyddu o £5.

Bydd y tâl am gasglu hyd at dri o eitemau gwastraff swmpus yn codi o £25 i £30.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Mae hwn yn wasanaeth poblogaidd sy'n Cael ei ddefnyddi'n rheolaidd gan ddeiliaid tai. Fodd bynnag, o ystyried cost darparu'r gwasanaeth mewn ardal wledig, a'r pwysau ariannol cyfredol sy'n ein hwynebu, dyma oedd yr amser iawn i adolygu'r taliadau ar gyfer y gwasanaeth.

"Rydym yn credu bod y cynnydd yma'n dal i ddarparu gwerth am arian i aelwydydd sydd am ddefnyddi'n gwasanaeth casglu gwastraff swmpus

"Bydd deiliaid tai gydag eitemau sy'n addas i'w hailddefnyddio hefyd yn gallu manteisio ar gasgliadau gan Phoenix Community Furniture a fydd yn casglu ar hyd a lled Powys am ddim."

I drefnu i rywun gasglu gwastraff swmpus, ewch i www.powys.gov.uk a theipio Casglu Gwastraff Swmpus yn y bar chwilio.

I gael rhagor o wybodaeth am Phoenix Community Furniture Scheme Ltd ffoniwch 01686 623336.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu