Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Loto Powys yn lansio ar gyfer Achosion Da

Image of lottery balls

17 Mai 2019

Image of lottery ballsMae achosion da Powys yn cael eu hannog i gofrestru er mwyn elwa o Loto Powys.  Bydd 60c o bob tocyn pris £1 yn mynd i elusennau, mudiadau gwirfoddol ac achosion da eraill sy'n gweithio yn yr ardal. 

Gall y rhai sy'n chwarae'r loteri ennill jacpot o £25,000, ynghyd â gwobrau llai, ac er bod dros 50 o loterïau awdurdodau lleol yn bodoli yn Lloegr, Cyngor Sir Powys fydd y cyntaf yng Nghymru i lansio cynllun o'r fath.

Cafodd y loteri ei lansio'n ffurfiol mis diwethaf yn Neuadd y Strand, Llanfair-ym-Muallt mewn digwyddiad lle daeth dros 30 o grwpiau lleol at ei gilydd i glywed am y loteri a gwnaeth nifer ohonynt gofrestru i fod yn bartneriaid lansio.

Gall achosion da sydd am elwa cofrestru nawr yn www.powyslotto.com.  Gall trigolion hefyd brynu tocynnau o'r wefan o 21 Mai 2019.  Gellir gweld fideo defnyddiol sy'n esbonio'r cynllun yn y fan yma www.powyslotto.com/good-causes/getting-started

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet ar faterion yr Economi a Chynllunio: "Bydd ein loteri newydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i elusennau bach.  Hoffwn annog achosion da lleol i gofrestru.  Yr unig beth sydd angen i chi ymrwymo iddo yw lledaenu'r gair am eich tudalen loteri eich hunan, a gwerthu o leiaf 20 tocyn.  Bydd gwerthu 20 tocyn yn  golygu £520 y flwyddyn ar gyfer eich grŵp."

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys sydd wedi sefydlu'r loteri yn y digwyddiad agoriadol: "Mae hwn yn ddiwrnod cyffrous iawn, iawn oherwydd yr elusennau, y sector gwirfoddol a'r mudiadau dielw sy'n bwysig, a cheisio cefnogi cymunedau ym Mhowys.

"Eich loteri chi fydd hwn, nid un y Cyngor."

Bydd Loto Powys yn cael ei dynnu am y tro cyntaf ar 22 Mehefin 2019.  Y pris fydd £1 y tocyn a bydd 60c o bob tocyn yn mynd tuag at achosion da lleol.  Bydd 20% arall yn mynd i'r gronfa gwobrau, a'r gweddill ar gyfer costau rhedeg y Loto a TAW.

Bydd gan chwaraewyr cyfle o un ym mhob 50 i ennill un o'r gwobrau a fydd yn amrywio o'r jacpot o £25,000 i dri thocyn ychwanegol.

Penodwyd cwmni rheoli loterïau, Gatherwell, i redeg y cynllun gan eu bod wedi lansio loteriau tebyg mewn mannau eraill.

Dywedodd Ben Speare, Cyfarwyddwr Rheoli Gatherwell: "Rydym yn hynod o falch bod Gatherwell wedi cael y cyfle hwn i redeg Loto newydd Powys.  Ry'n ni'n edrych ymlaen at helpu cefnogi achosion da ym Mhowys mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys."

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â greg.thomas2@powys.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu