Loto Powys yn lansio ar gyfer Achosion Da

Image of lottery balls

17 Mai 2019

Image of lottery ballsMae achosion da Powys yn cael eu hannog i gofrestru er mwyn elwa o Loto Powys.  Bydd 60c o bob tocyn pris £1 yn mynd i elusennau, mudiadau gwirfoddol ac achosion da eraill sy'n gweithio yn yr ardal. 

Gall y rhai sy'n chwarae'r loteri ennill jacpot o £25,000, ynghyd â gwobrau llai, ac er bod dros 50 o loterïau awdurdodau lleol yn bodoli yn Lloegr, Cyngor Sir Powys fydd y cyntaf yng Nghymru i lansio cynllun o'r fath.

Cafodd y loteri ei lansio'n ffurfiol mis diwethaf yn Neuadd y Strand, Llanfair-ym-Muallt mewn digwyddiad lle daeth dros 30 o grwpiau lleol at ei gilydd i glywed am y loteri a gwnaeth nifer ohonynt gofrestru i fod yn bartneriaid lansio.

Gall achosion da sydd am elwa cofrestru nawr yn www.powyslotto.com.  Gall trigolion hefyd brynu tocynnau o'r wefan o 21 Mai 2019.  Gellir gweld fideo defnyddiol sy'n esbonio'r cynllun yn y fan yma www.powyslotto.com/good-causes/getting-started

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet ar faterion yr Economi a Chynllunio: "Bydd ein loteri newydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i elusennau bach.  Hoffwn annog achosion da lleol i gofrestru.  Yr unig beth sydd angen i chi ymrwymo iddo yw lledaenu'r gair am eich tudalen loteri eich hunan, a gwerthu o leiaf 20 tocyn.  Bydd gwerthu 20 tocyn yn  golygu £520 y flwyddyn ar gyfer eich grŵp."

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys sydd wedi sefydlu'r loteri yn y digwyddiad agoriadol: "Mae hwn yn ddiwrnod cyffrous iawn, iawn oherwydd yr elusennau, y sector gwirfoddol a'r mudiadau dielw sy'n bwysig, a cheisio cefnogi cymunedau ym Mhowys.

"Eich loteri chi fydd hwn, nid un y Cyngor."

Bydd Loto Powys yn cael ei dynnu am y tro cyntaf ar 22 Mehefin 2019.  Y pris fydd £1 y tocyn a bydd 60c o bob tocyn yn mynd tuag at achosion da lleol.  Bydd 20% arall yn mynd i'r gronfa gwobrau, a'r gweddill ar gyfer costau rhedeg y Loto a TAW.

Bydd gan chwaraewyr cyfle o un ym mhob 50 i ennill un o'r gwobrau a fydd yn amrywio o'r jacpot o £25,000 i dri thocyn ychwanegol.

Penodwyd cwmni rheoli loterïau, Gatherwell, i redeg y cynllun gan eu bod wedi lansio loteriau tebyg mewn mannau eraill.

Dywedodd Ben Speare, Cyfarwyddwr Rheoli Gatherwell: "Rydym yn hynod o falch bod Gatherwell wedi cael y cyfle hwn i redeg Loto newydd Powys.  Ry'n ni'n edrych ymlaen at helpu cefnogi achosion da ym Mhowys mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys."

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â greg.thomas2@powys.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu