Gwobrau Barcud yn cael eu cyflwyno gan y cyn Gadeirydd

Image of a group of people receiving awards from the former Chairman of Powys County Council

21 Mai 2019

Image of a group of people receiving awards from the former Chairman of Powys County CouncilMae sawl un o drigolion y sir wedi cael eu cydnabod gan gyn Gadeirydd Cyngor Sir Powys am eu cyfraniadau i gymdeithas.

Cyflwynodd y Cyng. David Meredith gwobrau barcud aur ac arian fel un o'i ddyletswyddau olaf fel y Cadeirydd ar ddydd Mercher, 8 Mai.  Cynhaliwyd y cyflwyniadau yn y Guildhall, Aberhonddu.

Yn derbyn gwobrau roedd Des Lally, Sarah Mason, Jonathan Morgan, Lorna Keylock, Val Morgans, Sheila Mahendra a Geoff Sykes.

Derbyniodd Des Lally o Aberhonddu Barcud Aur am godi £60,000 yn dringo Pen y Fan 365 gwaith mewn deuddeg mis.  Cafodd Jonathan Morgan, hefyd o Aberhonddu, gwobr Barcud Aur i gydnabod ei ymdrechion gyda 'L'Arche Housing' ac elusennau teilwng eraill.

Cyflwynwyd Barcud Aur i Lorna Keylock o Aberhonddu am ei hymdrechion i godi arian dros nifer o flynyddoedd ar gyfer Cancer Research.  Derbyniodd Val Morgans o'r Gelli Gandryll gwobr Barcud Aur hefyd i gydnabod ei hymdrechion hi i godi arian ar gyfer Cangen De Powys o Parkinsons UK.

Cafodd Sarah Mason o Landrindod gwobr Barcud Arian am ei gwasanaethau i'r digartref ym Mhowys a Chymru a derbyniodd Geoff Sykes o Aberhonddu gwobr Barcud Arian i gydnabod ei ddigwyddiadau codi arian heriol.

Derbyniodd Sheila Mahendra o Langynidr gwobr barcud Arian am ei gwaith ar gyfer y Gronfa Lotus ar gyfer plant difreintiedig yn Sri Lanka.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu