1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Dronau i'w Gweld yn yr Awyr
Darllen mwy

Torri Tywarchen wrth ddechrau ar ddatblygiad tai newydd

Image cynrychioli Torri Tywarchen wrth ddechrau ar ddatblygiad tai newydd

23 Mai 2019

Image of people at turf-cutting ceremony in NewtownMae gwaith o adeiladu datblygiad tai cymdeithasol fforddiadwy ar rent i Gyngor Sir Powys - sef y cyntaf mewn 30 mlynedd wedi dechrau'n ffurfiol trwy gynnal seremoni torri tywarchen.

Torrodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion tai, y dywarchen gyntaf i nodi dechrau'r gwaith ar yr adeilad tri-llawr gwerth £3.5m yn y Drenewydd. Cynhaliwyd y seremoni ddydd Llun 21 Mai.

Bydd y datblygiad newydd, a fydd yn cael ei adeiladu ar dir yn gyfagos i Glwb Bowlio'r Drenewydd gan gwmni Jistcourt o Bort Talbot yn cynnwys 26 o fflatiau un ystafell wely.

Roedd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cyng Rosemarie Harris, a Chadeirydd Jistcourt Rob Norman, yn bresennol yn y seremoni torri tywarchen. Mynychwyd yr achlysur hefyd gan gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, Spring Design, Strongs, Wood Knowledge Wales a Thîm Tai fforddiadwy'r cyngor.

Bydd y datblygiad y darparu llety carbon-isel ar rent fforddiadwy. Bydd pren o Brydain yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhan o'r strwythur sylfaenol a'r deunyddiau allanol, gan gynnwys drysau a ffenestri, sy'n cefnogi Polisi'r cyngor o Annog y Defnydd o Bren.

Mae Llywodraeth wedi cyflwyno grant o bron i £2.2m tuag at ddatblygu'r fflatiau, trwy ei Rhaglen Tai Arloesol.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Tai: "Mae wedi bod yn gyfle gwych i dorri'r dywarchen a dechrau ar ein rhaglen adeiladu tai, y tai cyntaf y mae Powys wedi'u hadeiladu am fwy na 30 mlynedd.

"Mae angen tai yn y Drenewydd ac rwy'n eithriadol o falch ein bod ar y safle yn adeiladu'r eiddo yma. Mae'r cyfan yn bwydo i'n Gweledigaeth 2025, sef adeiladu 250 o gartrefi erbyn 2023.

"Mae Jistcourt eisoes wedi dechrau defnyddio contractwyr lleol, sy'n cynnal Punt Powys. Bydd hyn yn gymorth mawr i adeiladu'r economi lleol ym Mhowys ar ran ein trigolion a'n busnesau lleol."

Dywedodd Rob Norman, Cadeirydd Jistcourt: "Ry'n ni'n falch iawn gallu gweithio gyda Chyngor Sir Powys ar y datblygiad newydd hwn yn y Drenewydd ac yn llawn cyffro wrth edrych ymlaen at weld y datblygiad yma'n cael ei gyflawni'n llwyddiannus."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu