SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Torri Tywarchen wrth ddechrau ar ddatblygiad tai newydd

Image of people at turf-cutting ceremony in Newtown

23 Mai 2019

Image of people at turf-cutting ceremony in NewtownMae gwaith o adeiladu datblygiad tai cymdeithasol fforddiadwy ar rent i Gyngor Sir Powys - sef y cyntaf mewn 30 mlynedd wedi dechrau'n ffurfiol trwy gynnal seremoni torri tywarchen.

Torrodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion tai, y dywarchen gyntaf i nodi dechrau'r gwaith ar yr adeilad tri-llawr gwerth £3.5m yn y Drenewydd. Cynhaliwyd y seremoni ddydd Llun 21 Mai.

Bydd y datblygiad newydd, a fydd yn cael ei adeiladu ar dir yn gyfagos i Glwb Bowlio'r Drenewydd gan gwmni Jistcourt o Bort Talbot yn cynnwys 26 o fflatiau un ystafell wely.

Roedd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cyng Rosemarie Harris, a Chadeirydd Jistcourt Rob Norman, yn bresennol yn y seremoni torri tywarchen. Mynychwyd yr achlysur hefyd gan gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, Spring Design, Strongs, Wood Knowledge Wales a Thîm Tai fforddiadwy'r cyngor.

Bydd y datblygiad y darparu llety carbon-isel ar rent fforddiadwy. Bydd pren o Brydain yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhan o'r strwythur sylfaenol a'r deunyddiau allanol, gan gynnwys drysau a ffenestri, sy'n cefnogi Polisi'r cyngor o Annog y Defnydd o Bren.

Mae Llywodraeth wedi cyflwyno grant o bron i £2.2m tuag at ddatblygu'r fflatiau, trwy ei Rhaglen Tai Arloesol.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Tai: "Mae wedi bod yn gyfle gwych i dorri'r dywarchen a dechrau ar ein rhaglen adeiladu tai, y tai cyntaf y mae Powys wedi'u hadeiladu am fwy na 30 mlynedd.

"Mae angen tai yn y Drenewydd ac rwy'n eithriadol o falch ein bod ar y safle yn adeiladu'r eiddo yma. Mae'r cyfan yn bwydo i'n Gweledigaeth 2025, sef adeiladu 250 o gartrefi erbyn 2023.

"Mae Jistcourt eisoes wedi dechrau defnyddio contractwyr lleol, sy'n cynnal Punt Powys. Bydd hyn yn gymorth mawr i adeiladu'r economi lleol ym Mhowys ar ran ein trigolion a'n busnesau lleol."

Dywedodd Rob Norman, Cadeirydd Jistcourt: "Ry'n ni'n falch iawn gallu gweithio gyda Chyngor Sir Powys ar y datblygiad newydd hwn yn y Drenewydd ac yn llawn cyffro wrth edrych ymlaen at weld y datblygiad yma'n cael ei gyflawni'n llwyddiannus."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu