SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dyn o'r Trallwng yn talu'r pris am wasanaeth casglu gwastraff di-drwydded

Image of fly-tipping outside recycling banks

29 Mai 2019

Image of fly-tipping outside recycling banksMae dyn o'r Trallwng a dalodd gasglwr gwastraff di-drwydded i waredu ei wastraff wedi'i erlyn gan Gyngor Sir Powys. Maes o law, cafodd y gwastraff ei waredu'n anghyfreithlon ger neuadd bentref.

Ymddangosodd Mr Danny Warner, o stad Oldford, Y Trallwng, gerbron yr Ynadon yn Llys Ynadon Llandrindod ddydd Mercher 22 Mai i gael ei erlyn gan dîm Ymwybyddiaeth a Gorfodaeth Gwastraff y cyngor.

Clywodd yr Ynadon fod llawer o sbwriel wedi'i adael yn anghyfreithlon ger Neuadd Bentref Llandrinio yn ystod haf 2018. Wedi archwilio'r mater, llwyddodd tîm Ymwybyddiaeth a Gorfodaeth Gwastraff y cyngor i olrhain y gwastraff i aelwyd yn y Trallwng.

Pan gafodd gyfweliad dan rybuddiad, cyfaddefodd y diffynnydd ei fod wedi talu casglwr gwastraff di-drwydded £15 i glirio sachau duon a gwastraff cyffredinol ac eitemau gwastraff swmpus o'r cartref o'i ardd, gan gynnwys dodrefn plant, heb gymryd camau rhesymol i wirio bod yr unigolyn dan sylw yn gludwr gwastraff cofrestredig ag awdurdod i wneud hynny.

Plediodd Warner yn euog i'r drosedd dan Adran 34 2(a) Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a'r Rheoliadau Gwastraff (Dyletswydd Gofal o ran Gwastraff Cartref) (Cymru a Lloegr) 2005 cysylltiedig.

Cafodd ddirwy o £200 am y drosedd a gorchmynnwyd ef i dalu £200 o gostau a £30 o ordal dioddefwyr.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet y cyngor ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau: "Rydym yn mynd ati o ddifrif i gymryd camau gweithredu er mwyn sicrhau bod cyn lleied o dipio gwastraff anghyfreithlon ac anghymdeithasol â phosibl.

"Mae'r achos yn dangos bod gan bob un ohonom 'ddyletswydd gofal' cyfreithiol i waredu ein gwastraff yn broffesiynol. Mae'n bosibl y bydd preswylwyr yn darganfod bod eu gwastraff o'r cartref yn cael ei dipio'n anghyfreithlon os ydynt yn defnyddio casglwyr gwastraff anghyfreithlon.

"Yn yr achos yma, roedd hi'n amlwg mai tipio'n anghyfreithlon fyddai'n digwydd maes o law, oherwydd byddai costau gwaredu cymaint â hynny o wastraff lawer yn uwch na £15.

"Ry'n ni'n cynghori preswylwyr i ddefnyddio cludwyr gwastraff proffesiynol ag awdurdod i wneud hynny neu wasanaeth yr awdurdod lleol wrth waredu eu gwastraff."

I gael gwybodaeth am sut i gydymffurfio â'ch dyletswydd gofal, ewch i www.dutyofcare.wales

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu