Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dychwelyd i Bowys

picture of Machynlleth

 

picture of Machynlleth Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dychwelyd i Bowys yn 2022.

Cyhoeddwyd mewn cynhadledd i'r wasg yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mae Caerdydd yr wythnos yma bod yr Urdd yn bwriadu cynnal Eisteddfod 2022 ym Machynlleth.

Dyma'r tro cyntaf mewn 30 mlynedd i'r achlysur gael ei gynnal yn Sir Drefaldwyn. Cynhaliwyd yr Ŵyl yma ddiwethaf yn y Drenewydd ym 1988.

Bydd 2022 yn flwyddyn arbennig i'r Urdd gan y bydd yn ganmlwyddiant sefydlu'r mudiad ym 1922.

Dewiswyd tref Machynlleth oherwydd ei lleoliad canolog a'r dreftadaeth Gymraeg cyfoethog, a olygodd bod y dref yn "ddewis da" ar gyfer dathlu'r canmlwyddiant.

Daw'r cyhoeddiad dim ond blwyddyn wedi i'r Urdd gynnal Eisteddfod lwyddiannus Brycheiniog a Maesyfed ar faes y Sioe Frenhinol ym 2018.

Dywedodd y Cyng Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg a'r iaith Gymraeg, wrth ymateb i'r newyddion: "Ry'n ni wrth ein bodd croesawu'r Urdd yn ôl i Bowys, i un o gadarnleoedd y Gymraeg.

"Mae dathlu canmlwyddiant y mudiad sydd mor ganolog i Gymru ym mhrifddinas hanesyddol Owain Glyndŵr yn ymddangos yn addas iawn.

"Mae Cyngor Sir Powys yn ystyried yr Urdd yn bartner allweddol. Ry'n ni am adeiladu ar lwyddiant Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd a'n harbenigedd sylweddol fel sir sy'n croesawu digwyddiadau i sicrhau bod y dathliad yma o ddiwylliant Cymreig a Chymraeg yn fuddugoliaeth."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu