HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Diweddariad Cyfreithiol ar Ddiogelu rhag Colli Rhyddid ar gyfer Aseswyr Budd Pennaf

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs

Bond Solon

 

Nod

Dros y cwrs undydd hwn byddwn yn trin a thrafod y fframwaith cyfreithiol trwy gyfraith achosion, a goblygiadau'r rhain yn ein harfer beunyddiol.

Byddwn yn edrych ar, a deall ethos, gwerthoedd ac egwyddorion sy'n sail i Ddeddf Galluedd Meddyliol. Byddwn yn trafod y rhain mewn perthynas â threfniadau Diogelu Amddifadu o Ryddid a'u goblygiadau ar gyfer yr Aseswr Budd Pennaf yn sgil ôl-graffu cyfreithiol Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi o Ddeddf Galluedd Meddyliol a chamau Diogelu Amddifadu o Ryddid.

 

Prif ddeilliannau dysgu

  • Deall a gweithredu Deddf Galluedd Meddyliol 2005 wrth gynnal asesiadau galluedd yn sgil cyfraith achosion a chyfarwyddyd diweddar.
  • Trafod ac ystyried cyfraith achosion sylweddol sy'n berthnasol i Gamau Diogelu Amddifadu o Ryddid, o HL v. Y Deyrnas Unedig i P v. Gorllewin Sir Gaer a P & v. Cyngor Swydd Surrey a Barn y Llys Apêl diweddar yn achos R (Ferreira) v. Uwch-grwner Ei Mawrhydi Canol De Llundain ac Ors (2017) EWCA Civ 31.
  • Ystyried rôl y Llys Amddiffyn mewn lleoliadau amddifadu o ryddid cymunedol yn sgil barn ddiweddar Syr James Munby yn achos X ac Eraill (Amddifadu o Ryddid)
  • Deall "Y Prawf Mawr" a'r goblygiadau ar gyfer cartrefi gofal, ysbytai, lleoedd lle mae pobl yn byw ar y cyd, lleoliadau byw â chymorth a sefyllfaoedd lle mae pobl yn byw yn eu cartrefi eu hunain, ac amddifadu o ryddid.
  • Gweithredu Siarter Hawliau Dynol Ewrop (ECHR) yn gywir - yn enwedig Erthygl 8 - yr hawl i barchu bywyd preifat, bywyd y cartref, gohebiaeth a bywyd teuluol a goblygiadau Erthygl 5 - yr Hawl i Ryddid
  • Byddwch yn medru creu, manwl-gymharu a dadansoddi tystiolaeth berthnasol o fewn trefniadau Amddifadu o Ryddid i safonau arfer gorau

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
Ddim  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu