SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diweddariad Cyfreithiol ar Ddiogelu rhag Colli Rhyddid ar gyfer Aseswyr Budd Pennaf

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs

Bond Solon

 

Nod

Dros y cwrs undydd hwn byddwn yn trin a thrafod y fframwaith cyfreithiol trwy gyfraith achosion, a goblygiadau'r rhain yn ein harfer beunyddiol.

Byddwn yn edrych ar, a deall ethos, gwerthoedd ac egwyddorion sy'n sail i Ddeddf Galluedd Meddyliol. Byddwn yn trafod y rhain mewn perthynas â threfniadau Diogelu Amddifadu o Ryddid a'u goblygiadau ar gyfer yr Aseswr Budd Pennaf yn sgil ôl-graffu cyfreithiol Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi o Ddeddf Galluedd Meddyliol a chamau Diogelu Amddifadu o Ryddid.

 

Prif ddeilliannau dysgu

  • Deall a gweithredu Deddf Galluedd Meddyliol 2005 wrth gynnal asesiadau galluedd yn sgil cyfraith achosion a chyfarwyddyd diweddar.
  • Trafod ac ystyried cyfraith achosion sylweddol sy'n berthnasol i Gamau Diogelu Amddifadu o Ryddid, o HL v. Y Deyrnas Unedig i P v. Gorllewin Sir Gaer a P & v. Cyngor Swydd Surrey a Barn y Llys Apêl diweddar yn achos R (Ferreira) v. Uwch-grwner Ei Mawrhydi Canol De Llundain ac Ors (2017) EWCA Civ 31.
  • Ystyried rôl y Llys Amddiffyn mewn lleoliadau amddifadu o ryddid cymunedol yn sgil barn ddiweddar Syr James Munby yn achos X ac Eraill (Amddifadu o Ryddid)
  • Deall "Y Prawf Mawr" a'r goblygiadau ar gyfer cartrefi gofal, ysbytai, lleoedd lle mae pobl yn byw ar y cyd, lleoliadau byw â chymorth a sefyllfaoedd lle mae pobl yn byw yn eu cartrefi eu hunain, ac amddifadu o ryddid.
  • Gweithredu Siarter Hawliau Dynol Ewrop (ECHR) yn gywir - yn enwedig Erthygl 8 - yr hawl i barchu bywyd preifat, bywyd y cartref, gohebiaeth a bywyd teuluol a goblygiadau Erthygl 5 - yr Hawl i Ryddid
  • Byddwch yn medru creu, manwl-gymharu a dadansoddi tystiolaeth berthnasol o fewn trefniadau Amddifadu o Ryddid i safonau arfer gorau

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
Ddim  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu