SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio Prif Wobrau Busnes y Sir

Image of people at launch of 2019 Powys Business Awards

4 Mehefin 2019

Image of people at launch of 2019 Powys Business AwardsHeddiw (Dydd Mawrth 4 Mehefin) lansiwyd Gwobrau Busnes Powys, a ddechreuodd nôl yn 2009h, gyda noddwyr, beirniaid a chyn deilyngwyr yn bresennol.

Cynhaliwyd lansiad swyddogol Gwobrau Busnes Blynyddol Powys yn Neuadd y Sir yn Llandrindod, lle datgelwyd yr holl gategorïau ar gyfer y gystadleuaeth eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae Gwobrau Busnes Powys wedi mynd o nerth i nerth ers eu lansio ac mae'n bleser gwybod bod Cyngor Sir Powys yn parhau i'w cefnogi.

"Erbyn hyn mae Gwobrau Busnes Powys yn ddyddiad pwysig yn y calendr busnes a byddem yn annog busnesau'r sir i gymryd rhan eleni.  Maen nhw'n ffordd wych o dynnu sylw at amrywiaeth ac arbenigedd busnesau'r Sir.

"Nid yn unig y mae'r gwobrau hyn yn gyfle gwych i godi proffil busnesau'r sir, ond mae'n gyfle i ddangos safonau'r busnesau hyn a i ddathlu eu llwyddiant."

Eleni ychwanegwyd categorïau newydd gan gynnwys dyfarniad Buddsoddi mewn Pobl a rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmer. Mae'r gymysgedd yn cydnabod cymysgedd amrywiol busnesau'r sir, gan gynnwys dyfarniad Twf Busnesau Bach a'r Dyfarniad Technoleg ac Arloesi.

Mae'r gwobrau'n gyfle i holl fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau Powys gystadlu am gyfle i gyrraedd y rownd derfynol, boed eu busnesau'n fach neu'n fawr, yn newydd neu wedi'u hen sefydlu.

Yn ystod y lansiad, cyhoeddodd y trefnwyr sef Grŵp Gweithgynhyrchu'r Canolbarth a Chyngor Sir Powys, y rhestr categorïau a noddwyr gwobrau busnes eleni.

Dywedodd Ceri Stephens, Rheolwr Grŵp Gweithgynhyrchu'r Canolbarth: llwyfan gwych i fusnesau gynyddu eu proffil. Bydd y rhai sy'n cystadlu'n cael eu beirniadu'n annibynnol ar eu safonau gwych.

"Mae'r gwobrau hefyd yn fforwm cyhoeddus lle bydd cystadleuwyr y rownd derfynol yn dod at ei gilydd yng nghwmni arweinwyr busnes eraill a'u cyfoedion i ddathlu eu llwyddiannau ar y noson.

"Bydd y rhai sy'n fuddugol ar y noson hefyd yn elwa o gyhoeddusrwydd lleol wrth i bapurau newyddion a darlledwyr lleol a rhanbarthol roi sylw i'r gwobrau. Bydd pob busnes sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn ffilm fer wedi'i chynhyrchu'n broffesiynol am eu busnesau, i'w defnyddio yn eu deunydd  cyhoeddusrwydd."

Mae'r ffurflenni cais ar gyfer Gwobrau Busnes Powys 2019 ar gael nawr, a bydd cinio ffurfiol yn cael ei weini'r noson fawr, sef nos Wener 4 Hydref yn Dering Lines Aberhonddu.

Dyma'r categorïau ar gyfer Gwobrau Busnes Powys 2019:

 • Gwobr Entrepreneuriaeth, noddir gan Lywodraeth Cymru
 • Gwobr Dechrau Busnes, noddir gan y Myrick Training
 • Gwobr Busnes Bach (Dan 10 o weithwyr, noddir gan y Cambrian News a'r Brecon and Radnor Express
 • Gwobr Twf, noddir gan Fanc Datblygu Cymru
 • Gwobr Buddsoddi mewn Pobl, noddir gan PCI Pharma Services
 • Gwobr Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmer, noddir gan Nidec Control Techniques
 • Gwobr Busnes Bach (dan 30 o weithwyr), noddir gan The County Times
 • Gwobr Menter Gymdeithasol/Elusen, noddir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.
 • Gwobr Masnach Ryngwladol, noddir gan Trax JH Ltd
 • Gwobr Prentis Eithriadol, noddir gan Grŵp Gweithgynhyrchu'r Canolbarth
 • Gwobr Technoleg ac Arloesi, noddir gan Gwmni Cyfreithwyr Lanyon Bowdler
 • Gwobr Twf Busnesau Bach, noddir gan Grŵp Colegau NPTC
 • Busnes y Flwyddyn, noddir gan Gyngor Sir Powys

Yn ogystal â'r gwobrau uchod, mae gan y Panel Beirniadu wobr arbennig sef Gwobr y Beirniaid sy'n cael ei chyflwyno bob blwyddyn i gydnabod unigolyn neu gyrhaeddiad arbennig a ddaeth i sylw'r beirniaid yn ystod eu hymweliadau, nad yw'n cael ei gydnabod o fewn meini prawf llym y gwobrau eraill. Siambr Fasnach Canolbarth Cymru sy'n noddi'r wobr yma eleni.

O enillwyr y categorïau, mae gwobr gyffredinol Busnes Powys y Flwyddyn 2019 yn cael ei noddi gan Gyngor Sir Powys.

Ewch i'r wefan sef www.powysbusinessawards.co.uk i weld rhagor o fanylion. Y dyddiad cau i anfon ceisiadau yw dydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu