SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn sicrhau £1m ar gyfer pont newydd

Image of a design for the new bridge in Newtown

7 Mehefin 2019

Image of a design for the new bridge in NewtownMae dros £1.7m o grantiau i helpu ariannu cynlluniau trafnidiaeth lleol ym Mhowys, gan gynnwys pont newydd yn Y Drenewydd, wedi cael ei sicrhau gan y cyngor sir.

Mae'r nawdd sylweddol, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru'r mis diwethaf (mis Mai) wedi cael ei ddyrannu trwy'r Gronfa Teithio Llesol (£1.158m) y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Lleol (£350,000); y Grant Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd (£125,260); a'r Gronfa Trafnidiaeth Lleol (85,000).

Cyfanswm y nawdd y bydd Cyngor Sir Powys yn ei dderbyn yw £1,718,260.

Bydd £1m o'r Gronfa Teithio Llesol yn mynd tuag at brosiect teithio llesol sydd ar fynd yn Y Drenewydd, a fydd yn gweld pont yn cael ei hadeiladu dros yr Afon Hafren ac yn cysylltu Ffordd y Gamlas a Ffordd Y Trallwng i gerddwyr a seiclwyr.

Bydd y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Lleol yn cael ei defnyddio i wella cyfleusterau cyfnewidfeydd cludiant cyhoeddus ym Mhowys.

Bydd y Gronfa Trafnidiaeth Lleol yn caniatáu i'r cyngor ddylunio cynllun teithio llesol yn Llandrindod.

Bydd y Grant Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd yn caniatáu i'r cyngor barhau i ddarparu ei fentrau diogelwch ar y ffyrdd i wneud ffyrdd ym Mhowys yn fwy diogel i bob defnyddiwr.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros faterion Priffyrdd: "Mae cyhoeddiad heddiw yn newyddion gwych i Bowys ac rwyf wrth fy modd fod Llywodraeth Cymru wedi gwobrwyo'r arian yma y bydd ein trigolion a'n busnesau yn elwa ohono."

Dywedodd y Cyng. Aled Davies, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros faterion Cludiant Cyhoeddus: "Mae'r nawdd yn fuddsoddiad sylweddol ac fe fydd yn gwella diogelwch ar y ffyrdd a chyfleusterau cludiant cyhoeddus gan gynnig mwy o lwybrau gwell a fydd yn galluogi pobl Powys i gerdded a seiclo a gwneud hynny'n ddiogel."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu