SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Preswylydd o Lanfyllin yn derbyn dirwy am dipio anghyfreithlon

Image of CCTV footage of fly-tipping taking place

7 Mehefin 2019

Image of CCTV footage of fly-tipping taking placeMae preswylydd o Lanfyllin a ddaliwyd ar gamerâu cylch cyfyng yn gwaredu sbwriel ar safle ailgylchu cymunedol wedi cael dirwy o £200 gan y cyngor sir.

Rhoddwyd y ddirwy gan Dîm Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodaeth Cyngor Sir Powys ar ôl i'r preswylydd gael ei ddal ar Gamerâu Cylch Cyfyng yn tipio'n anghyfreithlon sachau duon o wastraff domestig a phlastig fferm ar safle ailgylchu cymunedol wedi'i lleoli yn y maes parcio cyhoeddus yn Llansantffraid-ym-Mechain.

Cafodd y preswylydd ddirwy am adael gwastraff rheoledig ar dir, gan dorri Adran 33 o Ddeddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff:  "Rydym am wneud Powys yn lle croesawgar i'n preswylwyr ac ymwelwyr ac mae hyn yn dechrau trwy gael amgylchedd glân.

"Mae'r mwyafrif o breswylwyr a busnesau eisoes yn ailgylchu ac yn gwaredu eu gwastraff yn y ffordd gywir.  Fodd bynnag, mae yna rai sy'n difetha ein cymunedau gyda'u gweithredoedd hunanol trwy dipio eu gwastraff yn anghyfreithlon.

"Mae safleoedd ailgylchu cymunedol yno i breswylwyr ailgylchu eu gwastraff yn y cynwysyddion a ddarperir.  Nid yw'n dderbyniol i adael unrhyw wastraff ger y cynwysyddion oherwydd mae hyn yn parhau i fod yn dipio anghyfreithlon a byddwn yn cymryd camau yn erbyn troseddwyr.

"Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Taclo Tipio Cymru i dreialu camerâu cylch cyfyng o amgylch mannau tipio anghyfreithlon poblogaidd.  Mae hyn yn helpu cynyddu cyfraddau canfod y troseddwyr, yn gweithredu fel rhywfaint o rwystr ac yn tawelu meddyliau cymunedau sy'n cael eu heffeithio gan yr ymddygiad troseddol a gwrthgymdeithasol hwn.

"Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn rhybudd i ddangos y byddwn yn ymchwilio i ddigwyddiadau o'r fath ac yn cymryd camau gorfodi cadarn yn erbyn troseddwyr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu