SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhoi dirwy am dipio anghyfreithlon

Image of fly-tipping outside a household waste recycling centre

10 Mehefin 2019

Image of fly-tipping outside a household waste recycling centreMae un o drigolion Castell-nedd Porth Talbot wedi cael dirwy o £200 gan Gyngor Sir Powys am adael sbwriel tu allan i ganolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref.

Cafodd yr unigolyn ei ddal ar CCTV yn gadael sachau duon o sbwriel domestig tu allan i gatiau'r ganolfan ailgylchu yng Nghwmtwrch Isaf dydd Sadwrn, Mehefin 1, gan felly arwain at gael ei ddirwyo gan y Tîm Ymwybyddiaeth a Gorfodi Gwastraff.

Cafodd yr unigolyn ei ddirwyo am adael gwastraff rheoledig ar dir, gan felly dorri Adran 33 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Ers mis Ebrill mae trigolion Castell-nedd Port Talbot wedi gallu defnyddio'r ganolfan yng Nghwmtwrch isaf fel rhan o gytundeb rhwng y ddau gyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym am wneud Powys yn le braf i'n trigolion a'n hymwelwyr ac i ddechrau, rhaid cael amgylchedd glân.

"Mae'r canolfannau ailgylchu yno i drigolion ailgylchu a chael gwared ar eu gwastraff yn y ffordd gywir.

"Y tro hwn, roedd yna giw byr o geir yn aros i fynd i'r ganolfan gyda'r staff yn helpu ymwelwyr ac yn cyfeirio traffig i sicrhau llif y traffig.  Mae'n hollol annerbyniol i ymddwyn fel hyn a gadael y sbwriel tu allan i'r ganolfan.

"Mae diffyg amynedd a methu aros rhai munudau wedi costio'n ddrud iddo.  Mae systemau CCTV ym mhob un o'n canolfannau ni ac ni wnawn dderbyn y fath ymddygiad.

"Rydym yn annog pawb sy'n defnyddio'r canolfannau i fod yn amyneddgar, yn arbennig yn ystod cyfnodau prysur megis penwythnosau, ac i sortio eich gwastraff o flaen llaw fel bod y traffig yn gallu llifo'n rhwydd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu