Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren

Fe wnaeth y Cyngor gyhoeddi Rhybudd Statudol yn ddiweddar, yn cynnig uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol G.G. Iau Hafren er mwyn sefydlu ysgol gynradd newydd yn yr adeiladau presennol o'r 1af Medi 2021.

Cyhoeddwyd Rhybudd Statudol mewn perthynas â'r Cynnig hwn ar 13eg Ionawr 2020, a daeth y Cyfnod Gwrthwynebu i ben ar yr 10fed Chwefror 2020. Mae'r Rhybudd ar gael isod: 

Rhybudd Statudol Ladywell Green ac Hafren  [213KB]

Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig hwn yn ystod y Cyfnod Gwrthwynebu.

 

Fe wnaeth Cabinet y Cyngor ystyried y cynnig ar 3 Mawrth 2020, ac fe wnaethant gytuno i symud ymlaen efo'r cynnig i sefydlu ysgol gynradd newydd ar gyfer disgyblion 4-11 oed ar safleoedd presennol Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol G.G. Iau Hafren. Mae llythyr yn amlinellu penderfyniad y Cabinet ar gael isod:

Llythyr Penderfyniad i uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren [80KB]

Nawr, mae'r Cyngor yn edrych ymlaen at weithio gyda'r ddwy ysgol i gefnogi'r trosglwyddiad i'r ysgol gynradd newydd.

Fe wnaeth y Cyngor gynnal cyfnod o ymgynghori cyn penderfynu symud ymlaen gyda'r cynnig hwn, a chyhoeddwyd Adroddiad Ymgynghori yn amlinellu canfyddiadau'r Ymgynghoriad, sydd ar gael isod:

Adroddiad Ymgynghori

I gael copi papur o'r adroddiad ymgynghori, cysylltwch â'r Tîm Trefniadaeth Ysgol, anfonwch e-bost i'r Tîm Trefniadaeth Ysgol - e-bost school.organisation@powys.gov.uk neu ffoniwch  (01597) 826618

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu