1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynig i uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren er mwyn sefydlu un ysgol gynradd newydd i blant 4-11 oed yn y Drenewydd.

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar y cynigion canlynol:

  • Cau Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren
  • Sefydlu un ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd i ddisgyblion 4-11 oed ar safleoedd presennol Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 26 Medi 2019 a bydd yn gorffen ar 7 Tachwedd 2019. Mae'r ddogfennaeth ymgynghori ar gael isod:

Dogfen Ymgynghori [832KB]

Fersiwn i Ddisgyblion Cynradd o'r Ddogfen Ymgynghori [212KB]

Asesiadau Effaith Drafft [506KB]

Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad [67KB]

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

  • Lenwi'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad - fersiwn ar-lein ar gael yma neu fersiwn Word ar gael uchod
  • Anfon e-bost at y Tîm Trawsnewid Ysgolion - school.consultation@powys.gov.uk
  • Ysgrifennu at y Tîm Trawsnewid Ysgolion, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Yn ogystal, cynhelir dau sesiwn galw heibio yn ystod y cyfnod ymgynghori. Cynhelir y rhain ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Llun 14 Hydref, Ysgol Iau Hafren, 3-6pm
  • Dydd Mercher 16 Hydref, Ysgol Fabanod Ladywell Green, 3-6pm

Mae copïau papur o'r ddogfen ymgynghori ar gael trwy gysylltu efo'r Tîm Trawsnewid Ysgolion - trwy anfon e-bost at school.modernisation@powys.gov.uk neu ffonio (01597) 826618

Mae'r Cyngor wedi dosbarthu llythyr a dogfen cwestiynau a ofynnir yn aml i gymunedau ysgolion Ladywell Green a Hafren yn ddiweddar, sy'n darparu mwy o wybodaeth am y cynlluniau. Mae' rhain ar gael isod:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu