1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren

Mae'r Cyngor yn bwriadu buddsoddi mewn adeilad ysgol newydd i gymryd lle adeiladau presennol Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren, ar y safle lle mae'r ddwy ysgol wedi'u lleoli ar hyn o bryd yng nghanol Y Drenewydd.

Bydd yr adeilad newydd yn darparu cyfleusterau moden, o ansawdd uchel, a fydd yn caniatau i addysg ardderchog barhau i gael ei darparu i ddisgyblion ar y safle hwn am flynyddoedd i ddod.

I baratoi ar gyfer symud i un adeilad newydd yn y dyfodol, mae'r Cyngor yn bwriadu dechrau'r broses gyfreithiol y mae'n rhaid ei dilyn i uno'r ddwy ysgol yn y misoedd sydd i ddod, gyda'r nod o sefydlu un ysgol newydd ar safleoedd presennol Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren o fis Medi 2021, yn amodol ar gymeradwyaeth gan Gabinet y Cyngor. Yna, byddai'r ysgol yn symud i adeilad newydd ar y safle presennol yn y dyfodol.

Mae'r cynllun hwn yn rhan o ddatblygiad ehangach yn Y Drenewydd, sy'n cynnwys cynlluniau uchelgeisiol i wella cyfleusterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gogledd Powys. Mae'r datblygiad hwn - a elwir Rhaglen Lles Gogledd Powys - yn cael ei arwain gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, ac mae gweledigaeth i sefydlu Campws Lles Aml-Asiantaeth, yn dod ag amrywiaeth o wasanaethau ynghyd, a all gynnwys addysg, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a llety â chymorth, i greu campws lles sy'n pontio'r cenedlaethau.

Mae'r Cyngor wedi dosbarthu llythyr a dogfen cwestiynau a ofynnir yn aml i gymunedau ysgolion Ladywell Green a Hafren yn ddiweddar, sy'n darparu mwy o wybodaeth am y cynlluniau. Mae'r rhain ar gael isod:

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu