Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ym mis Mawrth 2020 i uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren, er mwyn sefydlu ysgol gynradd newydd yn yr adeiladau presennol o 1 Medi 2021,  mae'r Cyngor yn bwrw ymlaen â chynlluniau i sefydlu'r ysgol newydd.

Ystyriodd y Cabinet y cynnig ar 3 Mawrth 2020 gan gytuno i fwrw ymlaen gyda'r cynnig i sefydlu ysgol gynradd newydd i ddisgyblion rhwng 4-11 oed ar safleoedd presennol Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren. Mae llythyr yn amlinellu penderfyniad y Cabinet ar gael isod:

Llythyr Penderfyniad i uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren [80KB]

Nawr, mae'r Cyngor yn edrych ymlaen at weithio gyda'r ddwy ysgol i gefnogi'r trosglwyddiad i'r ysgol gynradd newydd.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu