gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cynllunio Gofal Ymlaen Llawn/Gofal Diwedd Oes

Cynnwys y Cwrs: Keith Jones, JMG Training and Consultancy

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall egwyddorion corfforol, ysbrydol a seicogymdeithasol Gofal lliniarol a Diwedd Oes.
  • Deall egwyddorion Gofal Lliniarol wrth ofalu am unigolyn a'i deulu/theulu.
  • Deall y rôl mae gofalwyr proffesiynol yn ei chwarae wrth roi cysur.
  • Cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn rhoi Gofal Lliniarol a Diwedd Oes.
  • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r cyfnod pan fydd rhywun yn marw

Dyddiadau

  • 8 Mehefin 2023, 9.30am - 4.30pm
  • 2 Tachwedd 2023, 9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau