SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofal Lliniarol

Darparwyr y cwrs: JMG Training & Consultancy

Prif Ddeilliannau Dysgu

Dyma'r deilliannau dysgu ar gyfer y sesiwn:

  • Deall egwyddorion corfforol, ysbrydol a seicogymdeithasol Gofal lliniarol a Diwedd Oes.
  • Deall egwyddorion Gofal Lliniarol wrth ofalu am unigolyn a'i deulu/theulu.
  • Deall y rôl mae gofalwyr proffesiynol yn ei chwarae wrth roi cysur.
  • Cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn rhoi Gofal Lliniarol a Diwedd Oes.
  • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r cyfnod pan fydd rhywun yn marw

Bydd gan cynadleddwyr lyfr gwaith SCIF i'w gwblhau ar y diwrnod

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu