1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Canolfannau Ailgylchu

Gallwch ailgylchu gwastraff swmpus a gwastraff arall o'r cartref yn unrhyw un o ganolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref. Ewch i wefan Recyclenow i gael gwybod beth, sut ac ymhle i ailgylchu.

Er ein bod ni'n derbyn unrhyw wastraff o'r cartref yn y safleoedd hyn, rydym yn gofyn i breswylwyr ddidoli unrhyw wastraff cymysg cyn galw, neu byddwn yn gofyn i chi wneud hynny ar y safle cyn eu gosod yn y bocsys priodol.   Gan mai trigolion Powys sy'n talu am y safleoedd hyn, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ddangos tystiolaeth o'ch cyfeiriad cyn gadael unrhyw ddeunydd.

NID YDYM yn derbyn asbestos yn ein canolfannau ailgylchu

 

Canolfan Ailgylchu Llandrindod
Safle

Diwrnodau gwaith

Oriau*

Ystâd Ddiwydiannol Ffordd Waterloo
Llandrindod,
Powys,
LD1 6BH
Dydd LlunAr Gau
Dydd MawrthAr Gau
Dydd Mercher9am - 5pm
Dydd Iau9am - 5pm
Dydd Gwener9am - 5pm
Dydd Sadwrn10am - 4pm
Dydd Sul10am - 4pm

*Safle ar gau - Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan

 

Pwysig:  O 27 Ebrill 2019 bydd Canolfan Ailgylchu y Drenewydd yn symud i Uned 4 Stad Ddiwydiannol Dyffryn, Ffordd y Trallwng, Y Drenewydd, Powys, SY16 3BD

Canolfan Ailgylchu Y Drenewydd

Safle

Diwrnodau gwaith

Oriau*

Y Drenewydd
Uned 4 Stad Ddiwydiannol Dyffryn,
Ffordd y Trallwng,
Y Drenewydd,
Powys,
SY16 3BD
Dydd Llun9am - 5pm
Dydd Mawrth9am - 5pm
Dydd Mercher9am - 5pm
Dydd IauAr Gau
Dydd GwenerAr Gau
Dydd Sadwrn10am - 4pm
Dydd Sul10am - 4pm

*Safle ar gau - Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan

 

Canolfan Ailgylchu Y Trallwng

Safle

Diwrnodau gwaith

Oriau*

Y Trallwng
Severn Road,
Y Trallwng,  
Powys,
SY21 7YE
Dydd LlunAr Gau
Dydd MawrthAr Gau
Dydd Mercher9am - 5pm
Dydd Iau9am - 5pm
Dydd Gwener9am - 5pm
Dydd Sadwrn10am - 4pm
Dydd Sul10am - 4pm

*Safle ar gau - Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan

 

Canolfan Ailgylchu Aberhonddu

Safle

Diwrnodau gwaith

Oriau*

Aberhonddu
Ffrwdgrech Industrial Est,
Aberhonddu,
Powys,
LD3 8LA
Dydd Llun9am - 5pm
Dydd Mawrth9am - 5pm
Dydd Mercher9am - 5pm
Dydd IauClosed
Dydd GwenerClosed
Dydd Sadwrn10am - 4pm
Dydd Sul10am - 4pm

*Safle ar gau - Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan

 

Canolfan Ailgylchu Cwmtwrch Isaf

Safle

Diwrnodau gwaith

Oriau*

Cwmtwrch
Bethel Road,
Cwmtwrch Isaf,
Powys,
SA9 2HW
Dydd Llun9am - 5pm
Dydd MawthAr Gau
Dydd MercherAr Gau
Dydd Iau9am - 5pm
Dydd Gwener9am - 5pm
Dydd Sadwrn10am - 4pm
Dydd Sul10am - 4pm

*Safle ar gau - Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan

 

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu