SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol newydd Carno yn agor yn swyddogol

Image of new classroom at Ysgol Carno

14 Mehefin 2019

Image of new classroom at Ysgol CarnoAgorwyd adeilad newydd Ysgol Carno'n swyddogol mewn seremoni arbennig yn yr ysgol.

Buodd Aelod Cabinet Powys ar faterion Addysg, Y Cynghorydd Myfanwy Alexander a Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AC, yno i arwain agor yr adeilad ddydd Iau 13 Mehefin.

Mae'r adeilad newydd yn rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, sy'n rhoi cefnogaeth ar gyfer gwelliannau adeiladu y mae angen mawr amdanynt.

Mae'r newidiadau i Ysgol Carno'n golygu bod adeilad parhaol ar y safle nesaf i ganolfan cymunedol y pentref yn lle'r ystafelloedd dosbarth symudol fuodd yno o'r blaen.

Yn ogystal â chyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, mae'r adeilad newydd wedi derbyn gwerth £500,000 o arian gan Gymdeithas Hamdden Carno, a roddwyd gan Ymddiriedolaeth Fferm Wynt Carno.

Mae Carno'n rhan o ffederasiwn o ysgolion gydag ysgolion Llanbrynmair a Glantwymyn. Mae'r ysgolion yn gweithredu dros dri safle ond mae ganddynt un corff llywodraethu, tîm arwain a Phennaeth rhyngddynt.

Yn gynharach eleni derbyniodd y ffederasiwn arolwg gan Estyn a oedd yn canmol yr ysgolion yn fawr, gyda phob un yn derbyn dosbarthiadau 'rhagorol' neu 'da' yn y pum maes a arolygwyd gan arolygwyr.

Mae mwy na £2.8 miliwn wedi cael ei buddsoddi yn y ffederasiwn at ei gilydd sy'n dod â chyfleusterau fydd yn ateb y galw yn yr unfed ganrif ar hugain - cyfleusterau yr oedd galw mawr amdanynt.

Dywedodd Aelod Cabinet ar faterion Addysg a'r Gymraeg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Dyma ddiwrnod gwych ar gyfer cymuned Carno a Chyngor Sir Powys.

"Trwy gydweithio ac mewn partneriaethau gyda Llywodraeth Cymru, rydym wedi llwyddo i ddarparu amgylchedd ddysgu y mae plant Carno yn ei haeddu.

"Mae'r ysgol yn rhan o ffederasiwn llwyddiannus dros ben gyda Glantwymyn a Llanbrynmair. Mae'n dangos ymrwymiad y Cabinet hwn i ddod o hyd i atebion addysgol blaengar a fydd yn sicrhau nad yw'r dysgwyr sy'n byw yn ein hardaloedd gwledig yn cael eu gadael ar ôl."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu