Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Diwrnod Dementia yn Llyfrgell y Drenewydd

Image of people at a dementia awareness session

18 Mehefin 2019

Image of people at a dementia awareness sessionMae llyfrgell yng ngogledd Powys wedi cynnal diwrnod dementia fel rhan o Wythnos Gweithredu Dementia.

Ar y diwrnod, sef dydd Mawrth, 21 Mai, daeth unigolion a grwpiau â chysylltiadau â dementia i'r llyfrgell i gyfarfod â nyrsys a phobl o'r Drenewydd sy'n Deall Dementia.

Trefnwyd y diwrnod gan Wythnos Gweithredu Dementia, sy'n cael ei chynnal bob mis Mai. Mae'r wythnos yn unol pobl, gweithleoedd, ysgolion a chymunedau i weithredu i wella bywydau pobl sy'n byw gyda dementia.

Yn ystod y dydd, daeth disgyblion o Ysgol Gynradd Hafren i ymuno mewn grŵp canu rhyng-genhedlaeth llwyddiannus, sy'n cyfarfod yn fisol. Buont yn canu cerddoriaeth boblogaidd o'r 50au a'r 60au i'r gynulleidfa yn y llyfrgell.

Dangosodd y llyfrgell sesiwn enghreifftio o 'Darllen i Gofio' gyda darlleniadau ar thema gyda'r nod o 'gynnau' atgofion y gwrandawyr a chreu testunau sgwrs.

Cynhaliwyd sesiwn hyfforddi Deall Dementia am ddim gyda'r Hyrwyddwyr Dementia Lynne Roberts Watkins a Kate Orehawa o Ysgol Gynradd Hafren, a bu llawer yn gymryd rhan yn y sesiwn hwnnw.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd: "Roedd Diwrnod Dementia Llyfrgell y Drenewydd yn bwysig i bawb yn y gymuned ei weld - roedd yn fan cychwyn i ddangos beth sydd ar gael i bobl yn yr ardal leol.

"Rhoddodd y diwrnod sylw hefyd i agwedd gofalgar a chyngor yn ein cymunedau, wrth i'r ysgolion a'r llyfrgelloedd chwarae rhan greadigol yn y trefniadau.

"Rwy'n cymeradwyo'n llawn y ffordd gynhwysol y daeth pobl o wahanol oed gyda gwahanol sgiliau ynghyd i gyfoethogi'r gweithgareddau llesiant hyn i'r rheiny â dementia." 

Mae gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys lyfrau ac adnoddau penodol ar gael ar ddementia yn ei holl lyfrgelloedd. Gallwch hefyd ymuno â'r llyfrgell yn rhad ac am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth am ein Grŵp Canu Rhyng-genhedlaeth misol, cysylltwch â Llyfrgell y Drenewydd. Cynhelir y sesiwn nesaf ddydd Mawrth 9 Gorffennaf yn Llyfrgell y Drenewydd o 1:30 i 2:30pm. Mae'r llyfrgell yn croesawu pawb i ddod draw i ymuno yn yr hwyl.

Croeso i bawb sy'n dymuno dod atom i ymuno yn yr hwyl.

Cysylltwch â Llyfrgell y Drenewydd ar 01686 626934 neu anfonwch e-bost i newtown.library@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu