NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Rhaglen ddogfen War on plastics

Mae rhaglen ddogfen ddiweddar ar y BBC wedi amlygu materion ynghylch ailgylchu plastigau yn y DU

Yn anffodus, nid oed digon o gapasiti prosesu yng nghyfleusterau'r DU i drin yr holl wastraff plastig a gynhyrchir yn y wlad heb yr angen i allforio.

Ym Mhowys, rydym yn lwcus gan ein bod yn gweithio mewn contract ag ail-broseswr mawr a leolir yn y DU sy'n gallu ailgylchu mwyafrif y gwastraff plastig o fin ein ffyrdd (mathau polymer PET, PP a HDPE yn benodol, sy'n ffurfio mwyafrif y poteli, potiau, tybiau a chynhwysyddion plastig) yn eu cyfleusterau eu hunain o fewn y DU (2% yn 2018/19), ac mae gweddill y deunyddiau a wrthodir yn cael ei droi'n Danwydd Solet Adferedig (18% yn 2018/19) a ddefnyddir i bweru cyfleusterau Ynni o Wastraff yn y DU ac ar dir mawr Ewrop (yn Yr Almaen yn bennaf ond Gwlad Belg hefyd).  Nid oes dim o'n deunyddiau o fin y ffordd yn cael eu hanfon i Asia.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â waste.awareness@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu