SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith gwerth £1.6m wedi dechau

Image of two players playing football

19 Mehefin 2019

Image of two players playing footballMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau bod gwaith gwerth £1.6m i adnewyddu cyfleusterau chwaraeon wedi dechrau yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng.

Mae'r gwaith gwella yn rhan o waith Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain y cyngor ac adolygiad o ysgolion cynradd y dref sydd wedi arwain at adeiladu dwy ysgol gynradd newydd. 

Ar hyn o bryd, mae ysgol cyfrwng Saesneg newydd Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng yn cael ei hadeiladu ar safle wrth ymyl yr ysgol uwchradd a bydd ysgol cyfrwng Cymraeg newydd Ysgol Gymraeg Y Trallwng yn cael ei hadeiladu ar safle Maesydre yn y dref.

Mae'r gwaith ar yr ysgol uwchradd, sy'n cynnwys adnewyddu'r cae chwarae pob tywydd, cyrtiau tennis, pwll naid hir, rhwydi tennis, ystafelloedd newid a thoiledau wedi'u cynllunio i wneud yn iawn i'r ysgol am golli amwynderau oherwydd darparu'r ysgol gynradd.

Bydd gwaith hefyd yn cael ei wneud i uwchraddio ardaloedd glaswellt rygbi, pêl-droed ac athletau yn ddiweddarach yr haf hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Dysgu a'r Iaith Gymraeg; "Mae Cyngor Sir Powys yn gwerthfawrogi'n fawr yr amynedd a'r ewyllys da sy'n cael ei dangos gan gymuned Ysgol Uwchradd Y Trallwng tra bod yr ysgol gynradd newydd yn cael ei datblygu ar safle Ffordd Salop.  Mae'n amserol felly ein bod mewn sefyllfa i allu uwchraddio'r cyfleusterau yn yr Ysgol Uwchradd, gan roi rhagor o gyfleoedd i'r dysgwyr ar gyfer iechyd ac ymarfer corff a chyfleoedd i gyrraedd yr uchelfannau ar y maes chwaraeon."

Disgwylir cwblhau'r gwaith adnewyddu erbyn diwedd Awst 2019 gyda'r cyfleuster ar gael i grwpiau cymunedol lleol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu