SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi arweinydd noson gwobrau busnes arobryn y sir

Image of television presenter Andrew Price

20 Mehefin 2019

Image of television presenter Andrew PriceMae trefnwyr seremoni Gwobrau Busnes Powys a gynhelir fis Hydref, Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru wedi cyhoeddi pwy fydd yn arwain y noson.

Mae cyflwynydd teledu Coast & Country ar ITV Andrew Price yn cael ei ystyried yn un o awdurdodau pennaf y DU ar fyw yn yr anial.  Mae'n un o ddarpar sêr maes goroesi yn y Du felly mae'n ddewis addas ar gyfer amgylchedd Ysgol Troedfilwyr Dering Lines yn Aberhonddu, a fydd yn croesawu'r seremoni wobrwyo arbennig hon.

Mae'r gwahoddiad bellach ar agor ar gyfer y 12 categori sydd ar gael:

 • Gwobr Entrepreneuriaeth, noddir gan Lywodraeth Cymru
 • Gwobr Dechrau Busnes, noddir gan y Myrick Training
 • Gwobr Busnes Bach (Dan 10 o weithwyr, noddir gan y Cambrian News a'r Brecon and Radnor Express
 • Gwobr Twf, noddir gan Fanc Datblygu Cymru
 • Gwobr Buddsoddi mewn Pobl, noddir gan PCI Pharma Services
 • Gwobr Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmer, noddir gan Nidec Control Techniques
 • Gwobr Busnes Bach (dan 30 o weithwyr), noddir gan The County Times
 • Gwobr Menter Gymdeithasol/Elusen, noddir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.
 • Gwobr Masnach Ryngwladol, noddir gan Trax JH Ltd
 • Gwobr Prentis Eithriadol, noddir gan Grŵp Gweithgynhyrchu'r Canolbarth
 • Gwobr Technoleg ac Arloesi, noddir gan Gwmni Cyfreithwyr Lanyon Bowdler
 • Gwobr Twf Busnesau Bach, noddir gan Grŵp Colegau NPTC
 • Busnes y Flwyddyn, noddir gan Gyngor Sir Powys

Yn ogystal â'r gwobrau uchod, mae gan y Panel Beirniadu wobr arbennig sef Gwobr y Beirniaid sy'n cael ei chyflwyno bob blwyddyn i gydnabod unigolyn neu gyrhaeddiad arbennig a ddaeth i sylw'r beirniaid yn ystod eu hymweliadau, nad yw'n cael ei gydnabod o fewn meini prawf llym y gwobrau eraill. Siambr Fasnach Canolbarth Cymru sy'n noddi'r wobr yma eleni.

O enillwyr y categorïau, mae gwobr gyffredinol Busnes Powys y Flwyddyn 2019 yn cael ei noddi gan Gyngor Sir Powys.

Ewch i'r wefan sef www.powysbusinessawards.co.uk i weld rhagor o fanylion. Y dyddiad cau i anfon ceisiadau yw dydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu